Canada | Inplem

Canada

Menu

Galerie

Royal Winter Fair 2017

Ve dnech 4. - 11. listopadu pořádala firma GENSEMEX chovatelský zájezd do Kanady. Měl jsem možnost se ho zúčastnit a stát se členem osmičlenné skupiny, která pod vedením Kateřiny Nucové vyrazila za oceán.

Něděli jsme strávili turisticky a seznamovali se s okolím Niagárských vodopádů.

V pondělí nám začala prohlídka farem. Překročili jsme řeku Niagaru a s ní i hranice do USA.

Tady jsme nejprve navštívili větší rodinou farmu OAKFIELD CORNERS DAIRY, která hospodaří již 11 generací a vedle produkce mléka se zde hodně věnují i šlechtění. Mají 1400 dojnic a ročně provedou 6500 embryotransferů (2/3 konvenčně a 1/3 in vitro). Dárkyně většinou inseminují SEX inseminační dávkou a samotný ET dělají 2 technici, kteří jsou zde zaměstnáni na stálo. Prodávají většinou embrya, nebo otelené krávy po ET, aby si mohli nechat narozené potomstvo. Z této farmy také pochází několik plemenných býků, které vykupuje výhradně SEMEX.


Nejlepší exteriérové krávy mají ustájeny po dvojicích ve zvláštní stáji, kde je také individuálně dojí a nepřevádí je na produkční dojírnu. Zde nám představili několik vyjímečných krav, mezi nimi prvotelku 3927 ATWOOD hodnocenou max. počtem bodů EX 89.

3927 ATWOOD EX89

Další dvě farmy, které jsme ve státech navštívili byly čistě produkční.

Na farmě LOR - ROB FARM EAST BETHANY chovají 2400 krav a 2300 jalovic, které na 1. a 2. říji připouští SEX ID. V současné době dojí 35 l na dojenou krávu se 4% tuku.


Mají zde perfektně zvládnutý management porodu a odchovu telat s minimálními ztrátami.


Ve skupině krav před otelením zkušený hlídač najde krávu, která se chystá na porod. Tu převede do velikého porodního kotce, kde jí nechají samovolně otelit. Tele odeberou do speciální klimatizované místnosti, kde oschne a napojí ho mlezivem. Po 2 hod ho přesunou do společného kotce a odtud pozdějí do venkovní individuální boudičky. Ta je postavena na štěrku a přistýlaná hoblinami. Mléko od otelených krav pro telata pasterizují a rozváží čtyřkolkou s nádrží.

Podobně ustájená telata mají i na farmě SCHWAB. Zde ale mají na kačírku písek a boudičky přistýlají papírem. v těchto materiálech se nedrží žádná infekce a papír prý navíc v létě odpuzuje mouchy. U nás tato technologie není možná, protože papír je brán jako odpad a ten se nesmí podestýlat pod zvířata.


Papírem zde ještě přistýlají otelené krávy, zbytek stáda a jalovice dostávají do postýlek písek, který recyklují.

Celkem zde mají 1170 dojnic. Majitel farmy se nám pochlubil užitkovostí 35-37 l na prvotelku a až 46 l na starší krávu. Průměr normované laktace má 15 000 kg mléka.

Z 95 % používá genomicky testované býky a 1. a 2. říji u jalovic a 1. říji u prvotelek připouští SEX ID. Říje vyhledává pouze vizuálně, kdy denně kříduje až 1500 zvířat.

Úterní a středeční program jsme věnovali Kanadským farmám.

CLAYNOOK:

Jedná se o známou šlechtitelskou farmu, odkud pochází několik matek býků (např. LEGAL, DAWSON, CHOPPER, DALTON A BAXTER).


V uzavřené vazné, klimatizované a uměle osvětlené stáji mají 200 dojnic. Moc mně překvapilo, že je tato stáj vazná. Krávy však vypadaly naprosto v pohodě, o čemž svědčí i jejich užitkovost 12 600 kg mléka, 4,1 % tuku a 3,4 % bílkovin.

BOMBERO x MOGUL

(matka býků - CHOPPER, CASPER, CLARITY, COUNTRY, C-SUITE, CHART, CARVIVAL, CHATTER)

CLAYNOOK DAGNEY DOORMAN VG

(11 513 kg mlk, 4,9%T, 3,6%B)

Pro dosažení co nejvyššího genetického zisku a zkrácení generačního intervalu provádí u jalovic s vysokým GTPI in vitro ET.

HOENHORST:

Robotická farma, kde mají krávy spousty prostoru. Široké chodby a veliké "náměstí" před dojícími roboty. To však zaplněno nebývá. Krávy zde totiž nečekají ve frontě, ale pro velký klid ve stáji slyší průběh dojení a naučily se k robotu přicházet až když ho opouští předchozí kolegyně. Jinak v klidu leží, přežvykují a vyrábí mléko.


Na 8 robotech se zde vystřídá 400 krav  s užitkovostí 11 000 kg mléka rozdělených do 2 skupin.

Umístění 4 robotů v řadě v každé polovině stáje však neumožňuje automatickou separaci krav na ošetření a inseminaci. Ošetřovatelé tak musí tyto krávy vyhledávat v celé skupině 200 krav. Tráví tím nějaký čas a naruší jinak naprostý klid ve stáji.


SLITS DAIRY FARM:

Menší farma s 200 kravami a 170 jalovicemi. Majitel Pedro Slits nám přímo ve stáji promítnul na plátno přednášku o vyhledávání říjí pomocí počítačových programů aktivometry a monitory přežvykování, který součaně hlídá zdravotní stav dojnic. Ocenil zde především přesné načasování připouštění a tím zvýšení % březosti oproti klasickým způsobům vyhledávání říje, jako je například pracnější a ne tak přesné křídování, které jsme viděli v Americe.


ATHLONE FARMS:

Také menší farma se 160 kravami. Od roku 2004 do stáda začleňují jerseyky pro zvýšení složek v mléce. Průměrnou užitkovost za celé stádo mají 11 170 kg mléka, 4,4 % tuku a 3,4 % bílkovin. Samotné jerseyky mají průměrnou produkci 8000 kg mléka.


Zdé nás také čekala krátká přednáška. Zástupce SEMEXU nám spolu s chovatelem představili výhody používání býků označených IMUNITY+. SEMEX  ve spolupráci s univerzitou začali sledovat zdravotní stav a náchylnost k různým onemocněním potomstva po různých býcích. Průkazně zjistili, že někteří býci předávají na potomstvo větší odolnost. Chovatelé to nejvíce vidí na odchovu telat a odolnosti krav vůči mastitidám.

SUMMITHOLM HOLSTEINS:

Zde farmaří dva bratři Loewith, jejiž rodiče pocházeli z jižních Čech a  před válkou kvůli židovskému původu odešli do Kanady.


Ve dvou stájích chovají 500 krav s vynikající průměrnou užitkovostí 13 522 kg mléka s  bílkovinou 3,4% a tučností 4,2%. Právě na produkci tuku zde mají založený kvótový systém. Oni sami mají kvótu 690 kg tuku na den, což je 1,6 kg tuku na krávu a den. Pokud kvótu překročí, za přebytek nedostanou zaplaceno a u tohoto mléka navíc musí ještě zaplatit dopravu.

Všechny krávy ve stádě mají pedometry. Obojek dávají pouze kravám před porodem do 30 dní po otelení pro kontrolu přežvykování. 

LARENWOOD FARM:

Na této drobné farmě se 110 dojnicemi věnují velikou pozornost na welfare a klid ve stáji. Hned po příchodu jsme narazili na jednu krávu zavřenou v individuálním kotci. Mysleli jsme, že je to nějaká vyjímečná kráva na ukázku, tak jsme si ji hned fotili. Nakonec to ale byla jen říjící se kráva, které sem zavírají aby neotravovaly ostatní krávy ve stáji a ty měly klid na produkci mléka. Toho vyprodukují neuvěřitelných 14 384 kg za laktaci. Při takovém množství mléka mají ale o něco nižší mléčné složky (3,2 % B a 3,9 % T).


U 10 - 15 % nejlepších krav si nechávají dělat ET pro vlastní obrat stáda.

Návštěvy farem byly zajímavé. Kanadští chovatelé byli velice přátelští, mnohdy se nás ujali celé rodiny a prováděli nás po svém království. Na naše dotazy dokázali obratem reagovat a těšil je náš zájem. Všude jsme viděli nádherné hluboké, kapacitní krávy většího rámce s pevnými končetinami.

Ty nejlepší krávy nás však čekaly ve čtvrtek a v pátek na národní výstavě v Torontu na Agricultural Royal Winter Fair 2017.


Čtvrteční program byl věnován především koním. Já se byl podívat na předvádění ovcí na menším předvadišti a jejich přípravě a prošel jsem si ustájení krav, které se chystaly a byly chystány na páteční velkou šou, kterou hodnotil Pierre Boulet.


Předváděné skupiny krav zde mívají rozdělené podle věku narození, ne jako u nás bývá zvykem dle pořadí laktace.


Největší zájem diváků sklidily starší krávy, které zde opravdu dominovaly svým funkčním exteriérem a samozřejmě samotné finále.

Vítězka jalovic byla po býku SOLOMAN, v dalších skupinách krav se u vítězek nejčastěji objevovala jména  otců DOORMAN, a WINDBROOK.


Ve finále kralovala a stala se i absolutní šampionkou kráva CO-VALLEY DEMPSEY DINA 4270 ET. Tato kráva byla v letošním roce úspěšná i na WORLD DAIRY EXPO 2017, kde se stala rezervní šampionkou.

 

CO-VALLEY DEMPSEY DINA 4270 ET.jpg

CO-VALLEY DEMPSEY DINA 4270 ET

Radek HlavničkaAktuální články

Hledat

Aktuální počasí

 

In-počasí

Obrázek z galerie

Jezdecké hry 2011

            TOPlist