GENETICKÝ SEMINÁŘ 2016 | Inplem

GENETICKÝ SEMINÁŘ 2016

Menu

Galerie

seminář ČZUGENETICKÝ SEMINÁŘ

V pátek 5. února se konal v zasedací místnosti na ČZU genetický seminář pořádaný společností MTS k jejich 25. výročí. Přednášení se ujali pozvaní Američané ze SELECT SIRES Joel Mergler (víceprezident společnosti) a Jeff Ziegler (hlavní šlechtitel). Semináři na ČZU předcházely také 2 dny v „terénu“ s chovateli. Já však zmíním několik zajímavostí z přednášek.

  

sekečni kritériaHlavní myšlenkou šlechtitelů SELECT SIRES je zkracování generačního intervalu a dosažení nejvyššího genetického pokroku. Napomáhá k tomu především genomická selekce býků, se kterou začali od roku 2009. Genomičtí testanti bývají brzy doprověření, protože již po prvním nasazení mívají i několik tisíc dcer. V současnosti také mají k dispozici dávky od 5 generací navazujících býků. (PLANET – BOOKEM – MCCUTCHEN – KINGBOY – KING TUT), což v minulosti nebylo možné. Jak toho dosáhnou? Snaží se genotypizovaného býčka, kterého odkoupí na ins. stanici (výběr neřídí jen výsledek genotypizace, ale zohledňují spousty dalších okolností) co nejdříve „rozmnožit“. Například při početí býka PROFIT ET bylo jeho otci 8 měsíců a matce pouhých 6 měsíců. Býka odeberou klasicky, nebo pomocí elektroejakulace již na počátku pohlavní dospělosti. Toto semeno ještě nemíří k prodeji (není ještě tak kvalitní a je ho menší množství), ale využijí ho ve vlastních šlechtitelských stádech. Vybrané jalovičce udělají pod sonografickou kontrolou injektážní odběr oocytů. Ty nechají dozrát v kultivačním médiu a in vitro oplodnit (IVF nebo ICSI). Sedmidenní embryo přenesou do nasynchronizované příjemkyně. V současné době se také začíná výzkumně zkoušet biopsie (odebrání 1-2 kmenových buněk) dozrávajícího embrya, které genotypizují. Podle výsledků dané embryo přenesou příjemkyni, nebo ho vyřadí. Ze získaných výsledků je korelace mezi genotypizací embrya a následně narozeného telete 85-90%.

TOPka - býci ze SELECT SIRES

TOPka USA 12/2015 - vyznačení býci pocházejí ze SELECT SIRES

TOPka USA 12/2015 vyznačeny původy ze SELECT SIRESDalším probíraným tématem byla plodnost. V průběhu let začala plodnost dcer (DPR) postupně klesat s narůstající produkcí. Nejnižší propad byl v roce 2001, kdy se začala tato vlastnost více zohledňovat v selekčních indexech a opět lehce stoupat. SELECT SIRES  také začala vlastním výzkumem sledovat a zlepšovat plodnost vlastních býků. Vynalezli tak vlastní ředidlo ID složené z glycerolu, antibiotik a mléčné složky místo tradičního konvenčně používaného vaječného ředidla. Dosáhli tak větší rezistence spermií při zmrazování.

Od tohoto tématu jsme přešli k výrobě SEX ID. V rychlosti nám byl připomenut princip výroby SEX ID. Zaujal mě však výsledek dlouholetého sledování na několika tisících kravách, které SELECT SIRES prováděla ve spolupráci s univerzitami. Prokazatelně zjistily, že krávy, kterým se narodila jalovička, měly více mléka za laktaci, než krávy s narozenými býčky. Proto si myslí, že se i z tohoto důvodu začne SEX ID v chovech více využívat.

Všechny prezentace ze semináře jsou k nahlédnutí na internetu:

Historie SELECT SIRES a výroba ID

Genomická selekce a šlechtění v SELECT SIRES

SELECT SIRES v TOPkách

 distribuce ID letecky

  

Po 2. sv. válce bylo v USA hodně nezaměstnaných pilotů, kteří byli využiti k distribuci čerstvého semene. Mnohdy prý padáček se semenem zůstal vyset na stromě a inseminační technik si pro něj musel vylézt...

 

 

 

 

Radek Hlavnička

Aktuální články

Hledat

Aktuální počasí

 

In-počasí

Obrázek z galerie

            TOPlist