genetický seminář STgenetics | Inplem

genetický seminář STgenetics

Menu

Galerie

SEXAČNÍ A GENOMICKÝ SEMINÁŘ

Jak je již v poslední dekádě dobrým zvykem, daří se do ČR dostávat světové věhlasné odborníky z různých odvětví živočišné výroby.

Mezi takové jistě patří i Louis Prange a David Kendall ze společnosti Sexing Technologies z USA. Oba vystoupili v konferenčním sále Agro Jesenice a.s. v Hodkovicích s přednáškami na téma „Nové metody sexace a genomika - nejrychlejší genetický pokrok stád“.

Seminář se setkal s velkým zájmem chovatelů a navštívilo jej na 60 účastníků. Zajímavý je i propočet, že se jednalo o majitele, či zootechniky ze stájí, kde je dohromady chováno více nežli 30 000 krav. Role překladatele se zdatně ujala ing. Hanka Roloffová s naší lehkou podporou.

Nejprve se slova ujal Louis Prange. Velká část jeho života je spjata s významnou farmou Elm Park Farm odkud pochází řada významných krav v čele s legendární BLACK ROSE EX 96, ale také mnoho významných býků jako Talent, Destry, Acme. Duhou část profesního života, kde může zúročit i své chovatelské zkušenosti však již plně věnuje práci v STgenetics.

Sexing technologies se od roku 2002 intenzivně zaobírá vývojem a praktickým využitím sexace spermatu skotu. Od roku 2012 se však také úspěšně věnuje i štěchtění, právě pod značkou STgenetics.

Sexace spermatu prodělává za posledních 20 let rychlý vývoj a při dnešních výsledcích je hned po zavedení inseminace dalším velkým mezníkem při šlechtění skotu. Nejmodernější technologie Ultra Sexed 4M produkuje inseminační dávky s podobnou fertilitou jako konvenční sperma. Výrazně se zrychlila rychlost výroby a především šetrnost zpracování. V inseminační dávce se potom nachází 4 miliony zcela zdravých spermií. Veškeré poškozené či mrtvé jsou odstraněny. Některé pokusy a studie ukazují, že takto zpracovávané sperma má dokonce i mírně vyšší fertilitu nežli konvenční.

Luis Prange připomenul, že je vždy důležité dodržovat správný postup rozmrazování inseminačních dávek, inseminaci, hygieny i manipulace se spermatem. Nemalý vliv na úspešnost zabřezávání má také doba inseminace, která je optimálně 18 – 24 hod od prvních příznaků říje.

Masivní využití sexovaných dávek výrazně zvýší genetický zisk. Pokrokoví chovatelé směřují k systému, kdy inseminují 60% nejlepších jalovic a 40% krav sexovaným spermatem těch nejlepších býků a zbytek stáda sexovaným spermatem masných býků na produkci býčků. Tímto způsobem je dosahováno maximálního genetického zisku a lepšího zpeněžení telat, která nepotřebují pro obrat stáda.

V další části přednášky byl prezentován program šlechtění STgenetics. Firma nespoléhá pouze na výběr kvalitních býčků od různých farmářů, ale ve vlastní režii přenáší ročně 5 000 – 10 000 embryí, ze kterých se rekrutují jednak býčci pro inseminaci a jednak zůstávají ve vlastním stádě ty nejlepší jalovice. V současné době firma vlastní téměř 50% z TOP 1 000 nejlepších jalovic v USA. Ty jsou dále využívány v systémech IVF a ET. U dojných plemen se STgenetics zaobírá šlechtěním holštýna, red holštýna, Jersey a brownswis a u masných plemen angus, simentál, belgické modré a wagyu.

Dobrým chovatelům Louis doporučuje plošné genomické testování mladých jalovic a na ty, které chce dále do obratu stáda využívat, ty nejlepší genomické býky v sexované podobě.

Výsledkem dobrého šlechtitelského programu je to, že STgenetics má v oficiálním TOP TPI USA 12/2017 4 z 5ti nejlepších býků a v TOP dle NM$ 5 z 10ti. To je „důkaz místo slibů“ jak praví klasik.

V druhé části semináře se nejprve představil David Kendall, který pracuje jako šlechtitel a je také aktivním spolupracovníkem Holštýnského a Brownswisího svazu USA.

David nejprve na konkrétních ukazatelích celé holštýnské populace USA demonstroval, jak obratně akceleroval genetický progres v posledních 8 letech, kdy se masivně využívá genomika. Tento progres je výrazný u všech parametrů produkce i fitness s výjimkou životaschopnosti telat. Na tuto vlastnost a na konverzi živin se nyní chce STgenetics výrazně zaměřit.

V další části byl prezentován nárůst inbreedingu v celé populaci Holštýna v USA. Od roku 2002 se z prům. 4,8% zvedl na 7,16% v roce 2017. Dnes díky přesné diagnostice inbreedingu z genomiky se rozlišuje tzv. rodokmenový (pedigree) inbreeding, který je právě oněch 7,16% ale také Genomický inbreeding, který je přesnější a je nyní dokonce 11,08%. Je jasné, že se zvýšením inbreedingu se zvyšuje inbrední deprese a to začíná být značný problém.

V další části se David věnoval indexům. Připomenul konstrukci indexů TPI a NET MERIT a upozornil na změny, kterými poslední dobou prošly. Tyto změny upřednostňují menší krávy s výbornými vemeny a končetinami. Zvyšuje se váha produkce tuku na úkor proteinu a výrazně se navyšuje váha pro konverzi živin.

V poslední části se věnoval genomice a možnostem genetického pokroku ve stádech. Vysvětlil, že průměr nejlepších genomicky testovaných býků je rozhodně vyšší nežli průměr nejlepších býků prověřených na dcerách. Dále upozornil na výhodu, kterou nám poskytuje stanovení genomického profilu plemenic, kdy můžeme zpřesnit selekci. Upozornil také, že spolehlivost genomických hodnot je přímo závislá na množství vzorků zpracovaných a hodnocených v konkrétním systému a je třeba brát jako velmi nepřesné výsledky u méně početných plemen a u různých malých a izolovaných národních populacích.

Využití sexovaného semene nám potom pomůže výrazně zvýšit intenzitu selekce na straně matek. Ve výsledku můžeme zvýšit genetický zik několikrát protože:

1)      Zvýšíme intenzitu selekce

2)      Díky  genomice zpřesníme selekci

3)      Zkrátíme generační interval

Po ukončení semináře, které provázelo mnoho dotazů pro přednášející, jsme se přesunuli na prohlídku chovu dojnic Agro Jesenice a.s.. Zde nás provedl a vše vysvětlil hlavní zootechnik Patrik Maňhal. Tento chov nebyl vybrán náhodou, protože u 1 100 chovaných dojnic dosahují špičkových výsledků srovnatelných s vyspělým světem a navíc také již delší dobu využívají intenzivně sexovanén sperma pro inseminaci.

 

Celé přednášky ke stažení zde:

Louis Prange

David Kendall

 

Za INPLEM s.r.o.

Petr Zajíček a Jan Macháček

Aktuální články

Hledat

Aktuální počasí

 

In-počasí

Obrázek z galerie

CZ 211 061 921,korektně utvářené vemeno

            TOPlist