KRALOVICE 2017 | Inplem

KRALOVICE 2017

Menu

Galerie

Nepřízeň počasí neodradila návštěvníky ani pořadatele

Dekorování šampionky Iris (Kid x Manifold; vl.) a vicešampionky Bětky (Durable x Woodstock)

Opět koncem června patřilo výstaviště Na Hadačce tradiční zemědělské výstavě. Loňský ročník probíhal v nejteplejší den celého roku, což tehdy přineslo řadu problémů lidem i zvířatům. Ten letošní s datem 29. 6. byl zase bezesporu jedním z nejdeštivějších. Vždyť pršelo celou noc před akcí a velmi intenzivně i po celý den výstavy. Ano, je to druhý ročník, kdy nás Svatý Petr takto zkouší, a zároveň druhý ročník, kdy se hlavním pořadatelem Chovatelského dne stal Inplem s.r.o. Myslím, že ve zkouškách jsme obstáli a v dalších letech nás nemůže snad už nic překvapit.

Hlavní podíl na úspěšném průběhu celé akce má celý výstavní výbor pod vedením managementu Kralovické zemědělské a.s., která dokázala připravit areál, dále pak společnosti CHOVSERVIS a.s., která připravila přehlídku prasat, Chovatelskému družstvu Impuls, které připravilo soutěžní přehlídku českého strakatého plemene, paní Irena Eretová, která připravila přehlídku koní, a společnost Inplem s.r.o., která připravila soutěž holštýnek a celý chovatelský den koordinovala.

Pro letošní ročník jsme připravili jako hlavní novinku obří výstavní stan. Uvnitř bylo umístěno prostorné předvadiště s tribunami a občerstvení pro diváky. Při tomto špatném počasí se stan přirozeně stal zázemím pro všechny účastníky i návštěvníky výstavy. V podstatě se dá říci, že stan celý Chovatelský den Na Hadačce zachránil.

Přehlídka českého strakatého skotu

Další novinkou, ze které by se měla stát tradice, bylo předvedení plemenného býka, který zahájil část věnovanou českému strakatému skotu. Zahájení to bylo více než důstojné, Krok RAD-447, shodou okolností původem z Příkosické zemědělské a. s., byl typickým představitelem kombinovaného plemene a upoutal pozornost doslova každého návštěvníka. Snad nejvíce ty školou povinné, z jejichž řad snad vyrostou příští zootechnici, agronomové či předsedové vystavujících podniků.

Následovala přehlídka devatenácti krav z osmi podniků, které doplnila kolekce telat z D-K zemědělské a.s. po otci ZEL-117 Zepfhahn.

Hodnocení se po roce znovu ujal Ing. Jiří Andrýsek ze Svazu chovatelů českého strakatého skotu. Po loňském roce, kdy tuto výstavu obohatila nejznámější česká straka Berta z PROAGRO Radešínská Svratka a.s. a o jejímž vítězství nikdo již předem nepochyboval, měl Jiří Andrýsek výrazně těžší práci. Největšího úspěchu se dočkali chovatelé z Příkosic, kteří vyhráli kolo prvotelek i starších krav a následně i vítězku a rezervní vítězku celého dne. Druhé místo v kategorii prvotelek a nejlepší vemeno při své premiérové účasti obsadilo ZD Lnáře. Stupně vítězů tentokrát neunikly ani ZD Dobříč, jejichž prvotelka po MOR-184 Hurikan vynikala špičkovým rámcem a kvalitním vemenem. Ocenění za druhé a třetí místo v kategorii starších krav zdobí kancelář v ZD Merklín u Přeštic. V Merklíně mají po roce znovu nejlepšího vodiče strakatých krav pana Josefa Křeše. Možná je potřeba zamyslet se nad změnou ocenění v této kategorii, ačkoliv pana Karla Gotta také jistě nemrzí, že má doma více než 40 zlatých, potažmo českých slavíků.

Výborné krávy dovezli i ostatní chovatelé z A-G Produkt a. s., VHD Hradiště, VOD Hvožďany a ZKS Agro Zahořany s. r. o. Všem do jednoho patří velký dík a respekt za to, že nad rámec běžných povinností a starostí dokáží prezentovat výsledky své práce. Pevně věřím, že příští rok přibude jak vystavených krav, tak vystavovatelů.

Dekorování vicešampionky a šampionky

Holštýnský šampionát

Soutěž holštýnek má rok od roku vyšší úroveň a to jak po stránce kvality zvířat, tak po stránce jejich přípravy a předvedení.

Úvod obstarala ukázka jaloviček dětmi a studenty G a SZŠ v Plasích. Všech šest jaloviček bylo pěkně vyvoděno a vzorně předvedeno. Dobře se s předvedením své jalovičky Sáry poprala i nejmladší šestiletá Alžbětka Kratochvílová.

Dále již předvadiště patřilo vlastní soutěži. Roli hodnotitele – judge se ujal Rostislav Škrabal, profesionál evropského formátu.

V základních kolech se prezentovaly dvě skupiny prvotelek a dvě skupiny starších krav. Celková účast byla poznamenána kolizí termínu s akcí EDF, při které přesně v den výstavy probíhaly exkurze zahraničních návštěvníků na farmách, které jinak byly tradičními vystavovateli chovatelského dne v Kralovicích. I tak se ale nakonec podařilo prezentovat celkem 25 krásných zvířat z celkem devíti stájí.

Posouzení pořadí bylo nesnadné, rozhodovaly i jen malé detaily. Někdo ale první být musí. Jednoznačně nejúspěšnější byl tentokrát podnik Alimex Nezvěstice a.s., kterému se podařilo získat většinu hlavních cen. Na „paty“ mu šlapaly zejména krávy ze ZOS Šestajovice a krávy z domácí Kralovické a.s.

Tak trochu poeticky bych řekl, že „z vláhy, kterou na nás seslalo oblačné nebe, vykvetl krásný kosatec (lat. iris)“. Ano, celkovou šampionkou se stala prvotelka IRIS (KID û MANIFOLD) ze stáje Žákavá Alimexu Nezvěstice a.s. Nebývá zvykem, aby se celkovou šampionkou stala prvotelka, ale IRIS zaujala svou harmoničností, elegancí a nemalým bonusem bylo i perfektní předvedení panem Václavem Vraným, který si také po zásluze odvezl skleněný památeční pohár pro nejlepšího vodiče.

Na závěr dovolte, abych poděkoval všem chovatelům a organizátorům za práci na tak významné akci, jakou „Kralovice“ jsou. Přál bych si, abychom společně připravili výstavu „Kralovice 2018“ zase o něco zajímavější, pestřejší a profesionálnější. Těch 1 500 návštěvníků, kteří vzdor letošnímu počasí „pod psa“ výstavu navštívili, nám dává tušit, že jsme na dobré cestě.

Skupina holštýnských prvotelek.

Nejlepší tři prvotelky, zleva Iris (Kid x Manifold), Apolenka (Kid x Potter) a Bibi (Domingo x Ross).

Šampionka Iris (Kid x Manifold) z Alimexu a.s., stáj Žákavá s ošetřovateli

ČESKÝ STRAKATÝ SKOT


Ušní číslo

Otec

Chovatel

 

Prvotelky

I.

444 100 932

AMT-050 Guitar

Příkosická

zemědělská a.s.

II.

564 632 931

AMT-050 Guitar

ZD Lnáře

III.

414 016 932

MOR-184 Hurikan

ZD Dobříč

 

Starší krávy

I.

381 584 932

HG-339 Willenberg

Příkosická

zemědělská a.s.

II.

362 781 932

GEH-003 Giradeli

ZD Merklín

u Přeštic

III.

419 602 932

AMT-048 Galileo

ZD Merklín

u Přeštic

 

Šampionka

 

381 584 932

 

HG-339 Willenberg

 

Příkosická

zemědělská a.s.

Vicešampionka

444 100 932

AMT-050 Guitar

Příkosická

zemědělská a.s.

Nejlepší vemeno

564 632 931

AMT-050 Guitar

ZD Lnáře

 

HOLŠTÝNSKÝ SKOT


Plemenice

Otec

Chovatel

 

Prvotelky

I.

Iris 441 927 932

NXB 135 Kid

Alimex a.s.,

stáj Žákavá

II.

Apolenka 450 136 932

NXB 135 Kid

Alimex a.s.,

stáj Číčov

III.

Bibi 449 971 932

NEO 303 Domingo

Alimex a.s.,

stáj Žákavá

 

Starší krávy

I.

Bětka 402 482 932

NEO 130 Durable

Alimex a.s.,

stáj Číčov

II.

Františka 362 084 921

NEO 273 Jay

ZOS Šestajovice

III.

Bára 383 221 921

NEO 70 Windbrook

ZOS Šestajovice

 

Šampionka

 

Iris 441 927 932

 

NXB 135 Kid

 

Alimex a.s.,

stáj Žákavá

Vicešampionka

Bětka 402 482 932

NEO 130 Durable

Alimex a.s.,

stáj Číčov

Nejlepší vemeno

Apolenka 450 136 932

NXB 135 Kid

Alimex a.s.,

stáj Číčov

Nejlepší vodič

Václav Vraný, zootechnik Alimex a.s., farma Žákavá

Kompletní fotogalerii naleznete zde.

Ing. Petr Zajíček, Ing. Vít Švehla

Přidat komentář

Autor:

Text:

Opište tento text:

CAPTCHA

Komentáře

Aktuální články

Hledat

Aktuální počasí

 

In-počasí

Obrázek z galerie

            TOPlist