Mrákovská výstava 2014 | Inplem

Mrákovská výstava 2014

Menu

Galerie

10. Mrákovská výstava

Ve středu 17. září se konala 10. Mrákovská výstava, kde bylo možné vidět nejpočetnější kolekci holštýnských a red holštýnských krav v ČR. Tradiční Mrákovská výstava byla zahájena prvním ročníkem v roce 1996 a od té doby se pravidelně koná každé dva roky. Tento ročník byl určen pouze pro chovatele z regionu Domažlic, celkem se zúčastnilo 23 vystavovatelů. Program odstartoval v 10:00 slavnostním zahájením výstavy, po kterém se předvedly prvotelky, druhotelky a krávy na třetí a vyšší laktaci.

Z každé skupiny byla vybrána dvě nejlepší zvířata, zvlášť v kategorii holštýn a red holštýn. Po krátké pauze, která byla vyplněna slavnostním předání dožínkového věnce představitelům Plzeňského kraje a hudebně tanečním programem, následovalo finále jednotlivých skupin, vyhlášení šampionek výstavy, vyhlášení nejlepšího vodiče a vyhodnocení tipovací soutěže. Po skončení oficiálního programu výstavy přišli na řadu různí hudební interpreti a byl zde prostor pro tanec a zábavu všech chovatelů i veřejnosti.

vodiči

V kategorii prvotelek red holštýnek se stala vítězkou prvotelka 342270-932 z Meclovské a.s., chovu Srby, po otci Carmano Red 497. Druhou pozici obsadila prvotelka 319816-932 z chovu ZOD Mrákov, fa. Starý Klíčov po známém býkovi Jotan Red 550 a na třetím místě skončila prvotelka 361392-932 ze stáje Agro Staňkov, a.s. po otci Olymp Red. 574. V kategorii prvotelek plemene holštýn zvítězila prvotelka 342215-932 z Meclovské a.s., chov Srby po otci Struik NEO-040, což je jeden z nejlepších synů známého býka Shottle. Struik samozřejmě nechyběl ani v nabídce firmy Inplem a jednalo se o velmi poptávaného býka, který zejména výrazně zlepšuje exteriér a zdraví stád a jak je vidět, jeho dcery jsou úspěšné i na výstavách. Na druhém místě skončila prvotelka z chovu ZEAS Puclice a.s. s číslem 320066-932 a třetí byla prvotelka 344468-932 z chovu Ženíškové Margity – Miřkov po otci Umance NXA 849.

Vítězka plemene holštýn v kategorii prvotelek po otci Struik

prvotelka 342215-932 z Meclovské a.s¨

 

Vítězka v kategorii druhotelek a šampionka plemene red holštýn

kráva 319605-932 z chovu ZOD Mrákov

 

Vítězkou v kategorii druhotelek red holštýnů se stala kráva 319605-932 z chovu ZOD Mrákov, fa. Starý Klíčov po otci Loustar Red 547, která se stala též celkovou šampionkou plemene red holštýn. Vítězkou v kategorii druhotelek plemene holštýn se stala kráva z chovu Agro Staňkov, a.s. s číslem 325045-932 po otci Shogun NEA 937.

Ve skupině red holštýnských krav na třetí a další laktaci zvítězila kráva s číslem 300061-932 z chovu Agro Staňkov, a.s. po otci Thunder W RED 478. Druhé místo obsadila kráva 256311-932 z chovu Fadis Osiva, s.r.o. H. Týn po býkovi KIAN RED 486.

Vítězka krav na třetí a vyšší laktaci plemene red holštýn

kráva  300061-932 z chovu Agro Staňkov, a.s.

 

Ve skupině holštýnských krav na třetí a další laktaci vyhrála kráva 260854-932 z chovu Meclovská a.s., chov Srby po otci Niveau NEA 698, která se stala i celkovou šampionkou plemene holštýn. Druhé místo získala kráva 229797-932.

Vítězka v kategorii krav na třetí a vyšší laktaci a celková šampionka plemene holštýn

kráva 260854-932 z chovu Meclovská a.s. kráva 260854-932 z chovu Meclovská a.s.

 

Ke konci výstavy zde byla předvedena i vynikající kráva a vícenásobná šampionka Fanatička z Meclovské a.s.

Fanatička

Nutno dodat, že si velký dík zaslouží všichni chovatelé, kteří vybrali ze svých chovů opravdu krásná a zdravá zvířata, vodiči, organizátoři a mnoho dalších, kteří se podíleli na profesionální atmosféře celé velkolepé akce. Samozřejmě by se neměl opomenout ani fitérský tým firmy Inplem, který na výstavu ostříhal celkem 113 krav, a po celou dobu výstavy byl v pohotovosti a staral se o perfektní úpravu vystavovaných zvířat.

Všem vítězům gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů v nadcházejících výstavách!

Markéta Schreinerová


Aktuální články

Hledat

Aktuální počasí

 

In-počasí

Obrázek z galerie

Pomořanská husa strakatá 9/15

            TOPlist