SWISS EXPO LAUSANNE 2016 | Inplem

SWISS EXPO LAUSANNE 2016

Menu

Galerie

Reprotáž z výstavy ve švýcarském Lausanne z ledna 2016. Celkem na programu celé několikadenní výstavy byly přehlídky a hodnocení jalovic a krav sedmi plemen: Brown Swiss, Red Hostein, Holstein, Swiss Fleckvieh, Simmental, Original Brown Swiss a Jersey.

Malebné podhorské město Lausanne na břehu Ženevského jezera.

V polovině ledna 2016 jsme se vypravili na základě četných doporučení a pozvání do Švýcarského Lausanne, kde se toho času konala velkolepá chovatelská akce – Swiss Expo 2016, výstava skotu místních původních plemen konaná ve dnech 14. – 16. ledna.

Z programu jsme předem věděli, že první dva dny výstavy jsou věnovány z pohledu českého chovatele plemenům menšího nebo dokonce nepatrného významu. Byť většina z nich v Čechách nemá početnou základnu, byli jsme i tak zvědaví na tato typická švýcarská plemena, která jsou pýchou místních chovatelů, a kteří jsou každým coulem sympatičtí tradicionalisté a patrioti. Nechtěli jsme si nechat ujít ani tyto slavnostní přehlídky nám jinak někdy málo známých plemen. I to totiž nakonec byla show líbivá, inspirativní i poučná zároveň. Celkem na programu celé několikadenní výstavy byly přehlídky a hodnocení jalovic a krav sedmi plemen: Brown Swiss, Red Hostein, Holstein, Swiss Fleckvieh, Simmental, Original Brown Swiss a Jersey.

Průměrné stádo krav na mléčné farmě ve Švýcarsku čítá přibližně dvacet až třicet kusů krav, jde tedy o farmy malé a čistě rodinného charakteru typicky spíše v extenzivnějším systému hospodaření, hlavně co do výživy. Asi 70% krav je krmeno jen zelenou pící, senem a senáží, jen přibližně zbylých 30% má v krmné dávce kukuřici. Typické je také krmení relativně více či méně chudé na jaderná krmiva – v těch nejintenzivnějších švýcarských chovech kráva dostává na vrcholu laktace do 6 kg jadrných krmiv, často ale i mnohem méně. Navíc většina krav v této hornaté zemi je trvale chována v nadmořských výškách nad 800 m.n.m. a dvacet procent populace krav i v daleko vyšších, přesahujících 1 200 m.n.m. I tím je dána průměrná celošvýcarská užitkovost krav jednotlivých plemen, která jen jako číslo na papíře nijak neoslní. Když si ale uvědomíme, za jakých podmínek jí krávy ve Švýcarsku dosahují, není vůbec nízká. Lze předpokládat, a dokazují to již i konkrétní zkušenosti z praxe, že v intenzivnějších podmínkách chovu při intenzivnější výživě švýcarské krávy dosahují vynikající dojivosti i složek.

Obecně se Švýcaři neženou za každou cenu za co nejvyšší dojivostí, prioritou je pro ně spíše selekce na dobré zdraví, plodnost a dlouhověkost při solidní dlouhodobě udržitelné užitkovosti krav. A protože mají rádi krávy pěkné i na pohled, selektují svá stáda i na solidní exteriér.

Zajímavým švýcarským produktem je i tzv. „ementálské mléko“. Jde o mléko z farem chovatelů, kteří se vůči mlékárně zavázali, že nebudou svým kravám zkrmovat fermentovaná krmiva a omezí se jen na zelenou píci, seno, úsušky pícnin a případně jadrná krmiva. Daní je nižší užitkovost, výhodou je však vyšší výkupní cena takového mléka, které pak slouží ke speciálním účelům ve výrobě.

Švýcaři mají své krávy rádi, což jim umožňuje rodinný charakter jejich farem. Mají k nim vztah nejen jako ke zdroji zpeněžitelné produkce, ale i ryze osobní.

S horami v pozadí je obrázek „Brownek“ na pastvě skutečnou pastvou pro oči.

Dle hesla „lépe jednou vidět, než desetkrát slyšet jsme se tedy na tuto akci vypravili. Co nás překvapilo, byla skutečnost, že se nachází prakticky v centru města. Areál výstaviště sestává ze tří gigantických hal, každá z nich navíc o dvou patrech, velkého podzemního parkoviště a dalších hal, které sloužily jako skladové prostory. To vše je vhodně zasazeno do běžné lausannské zástavby. Jedna z hal fungovala jako stáj - úvaziště pro krávy včetně kompletního zázemí pro jejich ošetřovatele, krmení, fiting, dojení. Ve druhé hale se nacházely zásoby krmiva, steliva a prostor pro odstavení dopravních prostředků pro přepravu krav. Třetí, pro nás nejdůležitější hala, měla uvnitř předvadiště s tribunami, prostor pro komerční stánky a občerstvení. Vzhledem k tomu, že venku mrzlo a sněžilo, bylo pro nás toto zázemí velice příznivé.

Na témže místě se tento rok konal již dvacátý ročník výstavy skotu, v prvních ročnících se ale vše odehrávalo v obřích stanech.

 

Simentál (mléčný)

Plemeno mléčný SIMMENTÁL se vyznačujíe bezproblémovostí, dlouhověkostí a dvojstrannou užitkovostí, je vhodné do podmínek extenzivního zemědělství a horších podmínek prostředí nebo managementu. Jde o původní Švýcarské plemeno vyšlechtěné přímo v podmínkách Švýcarských Alp. V KU je zapojeno 21 225 krav s průměrnou užitkovostí 5 796 kg mléka, 3,94 % tuku a 3,32 % bílkoviny. Co do počtu je mléčný Simmentál pátým nejpočetnějším plemenem ve Švýcarsku.

Toto tradiční švýcarské plemeno zde bylo prezentováno 125 plemenicemi rozdělenými do jedenácti kategorií dle věku. Jednalo se o silná, mohutná zvářata s velmi dobře utvářenými vemeny. O jisté, ale příjemné, formě konzervativnosti svědčí to, že většina předvádějících vodičů byla oblečena v tradičních krojích a kvalitních pohorkách, a hlavy krav zdobily řádně naleštěné lyrovité rohy. Všechna zvířata vynikala také výbornou motorikou pohybu a silnou kostrou. Výsledky šlechtitelského programu jsou patrné především na utváření vemen a mléčné produkci Simentálek.

Velmi nás překvapil hodnotící judge Samuel SCHMID, který ve finálových skupinách před výběrem šampionky velmi rychle probíhal mezi kravami, až nakonec v plném běhu vítězku silně plácl po zadku. Hala aplaudovala, ale krávy, a vítězka především, byla dost vyděšená. Žádný div, zvláště, když vyhlášení každé šampionky bylo doprovázeno tryskáním jisker nad jejich hlavami. Později jsme pochopili, že se jedná o národní zvyk. Podobně se chovali později i hodnotitelé dalších plemen. Je pravda, že pro diváka jde o prvek líbivý, protože zvyšuje napětí před vlastním vyhlášením.

Vítězkou se stala impozantní pětiletá ALARM VENUS, vícešampionkou stejně stará kráva AMORE VRENI. Krávou s nejlepším vemenem se stala prvotelka SEPP ELIANA.

Šampionka plemene Simmentál ALARM VENUS.

 

Swiss fleckvieh

Čtvrtým nejpočetnějším plemenem ve Švýcarsku je SWISS FLECKVIEH. V KU je zapojeno 59 124 krav! Je to poddajné dojné plemeno středního rámce, vhodné do nejrůznějších podmínek. Na jeho vzniku se v minulosti podílela plemena mléčný Simmentá a Red Holštýn, kombinuje v sobě tak jejich výhody. V současné době je ale přikřižování jakéhokoliv z těchto dvou plemen v rámci čistokrevné plemenitby nepřijatelné. Prioritou a hlavními přednostmi jsou výborný fitness a mechanika pohybu a kvalita vemene. Jde o optimální volbu pro pastevní systémy a bio zemědělství. Průměrná užitkovost je 6 766 kg mléka, 4,05 % tuku a 3,26 % bílkoviny. Swiss Fleckvieh je jedno ze tří kombinovaných plemen chovaných ve Švýcarku a je nejvíce podobné naší České strace.

Reprodukce je u Swiss Fleckvieh ze všech kombinovaných plemen zde chovaných na nejvyšší úrovni. Domnívám se, že toto plemeno by velmi pozitivně ovlivnilo populaci České straky, zejména v utváření vemene a úrovni reprodukčních znaků.

Předvedeno bylo 120 plemenic v deseti kategoriích. Šlo o prezentaci opravdu krásných zvířat, která nás chytila za srdce. Nejvíce se nám líbila šestiletá RENATO KATE, která na třetí laktaci nadojila 11 600 kg mléka. Byla i vyhlášena jako kráva s nejlepším vemenem.

Šampionkou se stala devítiletá STADLER FLEUR, rezervní šampionkou prvotelka ALFREDO SOMALIA.

Swiss Fleckvieh, v popředí budoucí šampionka Stadler Fleurette. Druhá zleva je tehdy ještě budoucí kráva s nejlepším vemenem RENATO KATE.

 

Montbeliarde

Plemeno Montbeliarde je českým chovatelům dobře známé a tak i otcové předváděných plemenic pro nás nebyli novinkou. K vidění byly pěkné krávy po MIC MAC, URBANISTE, VALFIN či VIGOR, které známe i z našich stájí. Z celkového počtu osmdesáti předváděných plemenic pocházelo čtrnáct přímo z Francie, zbylé ze Švýcarska. Vystavované krávy byly velmi homogenní a tak hodnotitel, Francouz Roland ROTHENBRÜHLER, neměl snadné rozhodování.

Celkovou šampionkou se stala domácí URBANISTE GALETTE, rezervní šampionkou francouzská URBANISTE HAIDA. Kávou s nejlepším vemenem byla vyhlášena UROCHER DJERBA.

URBANISTE GALETTE, šampionka plemene Montbeliard

 

Original Braunvieh (Original Brown Swiss)

Co do počtu šestým nejpočetnějším plemenm, které se na Swiss Expo mělo možnost prezentovat, je samozřejmě ORIGINAL BROWN SWISS. Typický představitel dvojstranné maso-mléčné užitkovosti. S plemenem Brown Swiss má dnes společné jen jméno, dnes už dávno není možné v rámci čistokrevné plemenitby přikřižovat jedno plemeno k druhému. Skalní příznivci a chovatelé Original Brown Swiss  si zakládají na čistokrevné plemenitbě a snaží se zlepšovat jejich dojivost při zachování příznivé masné užitkovostí. Jde o plemeno hrubé, velice odolné, přizpůsobivé, plodné a výjimečně dlouhověké. Je také velmi chodivé s kvalitními a zdravými končetinami, což jej činí vhodným do hornatých a členitých terénů. V KU je zapojeno asi 6000 krav s průměrnou mléčnou užitkovostí 6 130 kg mléka, 3,91 % tuku a 3,31 % bílkoviny. Průměrný standardizovaný denní přírůstek je 1 346 g denně. Jde o Švýcarskou genovou rezervu. Naprostá většina zvířat je rohatá a jsou tak efektní ozdobou vysokohorských pastvin a salaší.

Vítězkou přehlídky se stala prvotelka HAKON ALFA s denní dojivostí 27,5l mléka. Její perfektní vemeno zaujalo judge natolik, že ji zároveň vyhlásil krávou s nejlepším vemenem. Vícešampionkou se stala AJA KILIAN LUANA.

Hrdost na toto národní plemeno se projevila při velice bouřlivém aplausu v stoje při vyhlášení vítězek.

Plemeno Original Brown Swiss se hodí do áročných podmínek horského chovu.

 

Brown Swiss

Relativně nejpočetnějším plemenem ve Švýcarsku je BROWN SWISS, které je v této krásné hornaté zemi doma. I na oblibě „Brownek“ je vidět, jak švýcarští chovatelé inklinují k tradicím. V současné době je v KU zapojeno 164 200 krav! Jde o zvířata intenzivně šlechtěna na mléčnou užitkovost, v čemž švýcarské „Brownky“ skutečně vynikají. Průměrně uzavírají normovanou laktaci na bezmála 7000 kg mléka, 4,06 % tuku a 3,38 % bílkoviny. Toto plemeno je zde tolik oblíbené i pro svou výbornou přizpůsobivost všem technologiím ustájení, dlouhověkost, dojivost a snadné telení. Dále je to velmi výhodný obsah vysoce kvalitní bílkoviny, která umožňuje dosahovat nadprůměrné výtěžnosti sýřeniny při mlékárenském zpracování.

Opravdu veliká show se tak spustila v pátek ráno, kdy začala přehlídka „brownek“. Na tu jsme se moc těšili i my, protože toto plemeno si zaslouženě získává stále více obdivovatelů i mezi našimi chovateli, což nás velice těší.

Nelehkého úkolu posoudit bezmála dvě stovky zvířat ve čtrnácti kategoriích dle věku se ujal domácí judge pan Stefan WIDENER. Na emocích chovatelů bylo vidět, jak ohromnou prestiž má získání předního umístění již ve skupinách. Vyhlašování celkových šampionek pak byla opravdu velkolepá show doprovázená nejrůznějšími světelnými a zvukovými efekty, a dokonce i pyrotechnikou, a vyhecovanou diváckou kulisou. Je pravda, že Švýcarsko je dnes světovou jedničkou v prošlechtěnosti tohoto plemene na skvělý exteriér. Dokládají to právě úspěchy dcer švýcarských býků na nejprestižnějších světových výstavách, včetně WDE ve Wisconsinu. Osobně můžeme říci, že rozdíl mezi švýcarskými a rakouskými nebo německými „Brownkami“ je patrný, zejména v utváření vemen a kapacitě zvířat. Potěšením byly i úspěchy dcer býka BLOOMINGa, který je také využíván chovateli v České republice.

Po pětihodinovém maratonu předvádění se nakonec šampionkou plemene stala dcera Jongleura Scheniback’s JAQUELINE. Vícešampionkou se stala kráva s téže farmy COLECTION CORELLA, která má za sedm laktací nadojeno průměrně 11 995 kg mléka, 4,19% tuku a 3,48% bílkoviny za 305 dní!

Scheniback’s JAQUELINE, šampionka plemene Brown Swiss

Krávou s nejlepším vemenem byla vyhlášena devítiletá PLANTAHOF’S ZEUS PALMA s maximální užitkovostí 14 138 kg mléka za normovanou laktaci.

 

Red Holstein

Druhým nejpočetnějším plemenem je samozřejmě RED HOLSTEIN, plemeno s výbornou mléčnou užitkovostí. Pyšní se pevným upnutím vemen, excelentní kvalitou končetin a typem. V KU je aktuálně zapojeno 103 700 krav a průměrně uzavírají na 7 783 kg mléka při tučnosti 4,06 % a obsahu bílkoviny 3,29 %.

Červená varianta Holstýnského skotu je ve Švýcarsku velice populární. Jeho přítomní chovatelé a vyznavači se i při mých přímých dotazech dušovali, že to rozhodně není věc esetiky. Podle jejich slov sice průměrně dojí přibližně o 400-800 l mléka za laktaci méně, ale mají průměrně o desetinu vyšší tuk i bílkovinu, vydrží v chovu o laktaci déle, mají lepší reprodukci a lépe nežli černé Holštýnky odolávají tepelnému stresu. Je-li to skutečně pravda, o tom jsme na výstavě neměli možnost se přesvědčit, ale pohled na tři stovky „Redek“ byl úchvatný. Jsou to krásná zvířata.

Švýcarsko obecně platí za světovou velmoc v chovu Červeného Holštýna. Svědčilo o tom i složení návštěvníků této show, kteří byli skutečně se všemožných koutů Evropy. Respektované není jen chovatelství, ale i šlechtitelský program Red Holštýnů. Švýcarší býci jsou špičkoví, jejich inseminační dávky jsou proto vyváženy do celého světa. Pěkná byla i přehlídka potomstva po místních nových plemenících, kde skutečně zářily dcera Rustyho (Destry), který je nyní dostupný i v ČR.

Vlastní soutěž „pískal“ pan Erhard Junker. Bylo evidentní, že upřednostňuje zvířata celkově harmonická, velmi hluboká, s dobrou mechanikou pohybu a perfektními vemeny.

Krávou s nejlepším vemenem se stala GRENADA (INCAS).  Jde o devítiletou krávu, která má nadojeno již 75 000 kg mléka! Grandšampionkou je FLAVIA (INCAS), vícešampionkou dcera Alanda JODIE-RED.

Devítiletá Incas Grenada, kráva s nejlepším vemenem plemene Red Holstein.

Za zmínku rozhodně stojí i celá šestnáctá skupina – krávy s celoživotní užitkovostí nad 60 000 kg mléka. Cekem v ní soutěžilo devět krav a byly úžasné! Nejvíce nás zaujaka VANIA (SAVARD) s celoživotní užitkovostí 96 000 kg mléka a hlavně neuvěřitelná INGRID (RUBENS x PICKEL), která ve svých patnácti letech má nadojeno 142 000 kg mléka a mladickým krokem si vykračovala po kolbišti! Naprosto zaslouženě sklidila několikaminutový bouřlivý potlesk stojícího publika. K slzám dojatý chovatel líbající svou zasloužilou krávu pak dokreslil hloubku a emotivnost finále této přehlídky.

RUBENS INGRID, s celoživotní užitkovostí 142 000 kg mléka!

V průběhu přehlídky Redek i černých Holstýnek jsem zaznamenal dvě české stopy. Jedna se sice opakovala vícekrát, byla ale velice krátká – když v reklamě (a pozvánce zároveň) na Evropskou výstavu v Colmaru 2016 v jednom krátkém střihu hledí soustředěný Lukáš Výborný, bonitér a fitér našeho Svazu, na hřební linii krávy. Druhou stopou, která výrazně přispěla k vážnosti a noblese slavnostího vyhlášení, byl živý hudební doprovod Pražské komorní filharmonie, kterou dirigoval světoznámý Emmanuel Villaume. Tento šedesátičlenný orchestr zahrál několik skladeb českých i světových skladatelů. Snoubení pohledu na krásnou přehlídku a krásného koncertu bylo vskutku elektrizující.

 

Holštýn

Klasický černobílý HOLSTEIN s 93 000 kravami zapojenými v KU je třetím nepočetnějším plemenem Švýcarska. Průměrná užitkovost je 8 426 kg mléka, 4,0 % tuku a 3,21 % bílkoviny. Obecně jde o velice kapacitní zvířata s korektním utvářením končetin, pevným upnutím vemen a skvělým funkčním typem.

Přehlídce pěti stovek holštýnek byla věnována celá sobota a byla to akce věru mezinárodní. Hodnocení se ujal známý judge Pat CONROY z USA a soutěže se zúčastnily kromě domácích krav také početné skupiny krav z Francie, Německa, Lucemburska, Rakouska, Itálie. Z přespolních určitě nejvíce triumfovali Italové, kteří měli řadu vítězek skupin a ve slavnostím finále měli čtyři krávy.

Mezi nejlepšími ve skupinách dominovaly klasicky dcera GOLDWYNA, ale v mladších kategoriích to byly již dcery ATWOODA a jeho bratra GOLDEN DREAMSE, SANCHEZE, WINDBROOKA, BRAWLERA, GOLDSUNA a MASCALESEHO.

Divácká kulisa byla opět neuvěřitelná, mezi diváky se kromě Evropanů objevili i návštěvníci z USA a Kanady. V obrovské hale bylo přítomno minimálně patnáct tisíc diváků a při finále bylo málem nemožné najít místo, ze kterého by bylo alespoň něco vidět.

Titul krávy s nejlepším vemenem získala nakonec pětiletá HELLENDER GOLDWYN GLINNIA, která dosáhla na Holštýnku ve složkách neuvěřitelné laktace – 10 128 kg mléka, 4,7% tuku a 3,75% bílkoviny. Tato kráva se nakonec stala i rezervní šampionkou výstavy.

Titul národní šampionky byl udělen krávě GALYS-VRAY (ATWOOD x DAMION), která je velmi komplexní, konstitučně pevná a má vynikající motoriku pohybu.

GALYS-VRAY, šampionka plemene Holstein s vodičem a judgem.

Velkou atrakcí byla opět přehlídka krav s celoživotní užitkovostí vyšší než 60 000 kg mléka, které se účastnilo dvanáct krav. Zcela mimořádná byla SUPREME TRIPLE STRATEGY (TRIPLE THREAT x STARBUCK). Této krávě v dubnu bude 20 let (!) a za svůj život nadojila přes 175 000 kg mléka! Je neuvěřitelné, jak tak zasloužilé zvíře zvládne přesun z domovské stáje na výstaviště, čilý ruch během celé show a s jakou noblesou se i dokáže prezentovat.

 

Jersey

Ve Švýcarsku je chováno přibližně šest tisíc jerseyek a jejich počet a obliba každoročně stoupá. Většinou jsou však chovány spolu s kravami jiných plemen pro vylepšení výsledných složek dodávek mléka. Místní národní výstava Jerseyek proběhla také v rámci Swiss Expo v Lausanne ve čtvrtek v pozdních večerních hodinách. Posuzování se ujal domácí rozhodčí pan ROGER FROSSARD. Ve tříhodinovém maratonu se prezentovalo na šedesát krásných zvířat ve věku od šesti měsíců do osmnácti let.

Podle rodokmenů předváděných krav je patrné, že zdejší chovatelé kombinují především býky s Dánska, USA a Kanady. V pozicích otců se z býků, kteří jsou využíváni i u nás, objevovali DJ LIX, DJ MAY, DJ ZUMA, LEGAL, PAT a LEGACY.

Prestiž soutěže byla patrná i z toho, že i přes pokročilou večerní hodinu byla velice výrazná divácká kulisa a emoce vodičů vítězných krav byly skutečně silné.

Krávou s nejlepším vemenem se stala Fantom ISLANDE a zajímavostí je, že vícešampionkou se stala její dcera LEGACY KALOUA. Tyto dvě krávy si také rozdělily tituly první a druhé vícešampionky výstavy. Pouze dcera u nás velmi populárního DJ MAY – ERLINGEN MAY MIA jim překazila absolutní triumf a stala se grandšampionkou celé show plemene Jersey.

Legacy KALOUA,  vícešampionka plemene Jersey.

 

Eringerský skot

V rámci vedlejších expozic se výstavním areálu bylo také k vidění několik zástupců dalšího z místních pozoruhodných plemen, totiž Eringerského skotu, primitivnějšího plemene mléčno-masného užitkového typu. Jeho chovatelé vyzdvihují skvělou kvalitu masa tohoto skotu, což zájemcům nabízeli zakusit osobně zakoupením „eringerského“ steaku.

 

Skvělá atmosféra prosycená chovatelstvím a láskou ke kravám byla cítit po všechny dny výstavy a tak můžeme návštěvu této akce doporučit každému opravdovému chovateli.

Ing. Petr Zajíček & Bc. Magdalena Bartáková

Přidat komentář

Autor:

Text:

Opište tento text:

CAPTCHA

Komentáře

Aktuální články

Hledat

Aktuální počasí

 

In-počasí

Obrázek z galerie

Jedna z našich mlaďošek - Rýnská slepička, listopad 2015

            TOPlist