Výstavní sezóna 2016 a příprava zvířat | Inplem

Výstavní sezóna 2016 a příprava zvířat

Menu

Galerie

Letošní výstavy a přehlídky skotu máme skoro za sebou, čeká nás již jen Národní holštýnský šampionát v Lysé nad Labem 7. října. Proběhlou vystavovatelskou sezónu musíme hodnotit velice kladně. Na předvadištích se prezentovala perfektně připravená zvířata. Velikou část z nich (necelých 200 ks) připravoval náš INPLEMOVÝ fitérský tým.

 

 

Přípravou zvířat jsme se snažili přiblížit Západoevropským poměrům. Proto jsme s kolegou Honzou Macháčkem v půlce března vyrazili na čtyř denní fitérské školení do Itálie. Školení zaštiťovala výživářská firma PURINA a mládežnický chovatelský spolek.

První den jsme navštívili několik farem, které mají s vystavováním krav bohaté zkušenosti a věnují mu veliké úsilí. Veliký důraz kladou na přípravu zvířat dlouho před výstavou. Vybrané plemenice, které mají jejich chov danou sezónu reprezentovat, ustájí v separátních skupinách a upraví jim krmnou dávku. Mají k dispozici adlibitně kvalitní seno a příkrm ve formě granulované kompletní krmné směsi s přídavkem enzymů podporující trávení sena. Cílem je dostat krávy do požadované kondice a zvětšení kapacity těla. Velikou pozornost také věnují čistotě. Krávy myjí každý týden a 14 dní před výstavou dokonce denně. Bílá, je opravdu bílá a odmaštěná srst se také lépe stříhá a upravuje při finálním fitingu. S touto přípravou čeští chovatelé trochu pokulhávají a vše nechávají na poslední chvíli. Stav přípravy zvířat, který máme nyní v ČR, Italští kolegové přirovnávali k jejich stavu před 4mi lety. Doufejme a přejme si, že je příští sezónu doženeme.

Další dva dny školení jsme se již věnovali stříhání a finální úpravě krav a jalovic na farmě TUNI poblíž města Carmagnola. Poslední den na této farmě proběhla prezentace firmy PURINA a přehlídka připravených krav a jalovic s kurzem pro Italské národní rozhodčí. Absolutní vítězka z 10 předváděných krav zvolena nebyla, ale jako dvě nejlepší v předvadišti zůstaly krávy po otcich LEVI a GOLDSUN, které dobře známe a dodávali jsme je našim chovatelům.

Levi                                  Goldsun               

Radek Hlavnička

Aktuální články

Hledat

Aktuální počasí

 

In-počasí

Obrázek z galerie

            TOPlist