Plemenářské služby | Inplem

Menu » Plemenářské služby

Menu

Galerie

Inseminace a plemenářské služby

Ryze česká firma s dvacetiletou tradicí Vám nabízí

Kompletní plemenářské služby 

Sestavení individuálního připařovacího plánu

Náš specialista genetik provede ve spolupráci s chovatelem komplexní posouzení stáda a jednotlivých plemenic a navrhne použití nejvhodnějších plemeníků z celosvětové populace, a to především s ohledem na plemenné hodnoty a cenu. Býci jsou zařazováni do připařovacího plánu tak, aby byla u potomstva zajištěna korekce negativních vlastností matky a s přihlédnutím k hlavním cílům - dosažení maximální produkce, dlouhověkosti, fitnes a vynikajícího exteriéru zvířat. Pouze takový připařovací plán zajistí chovateli efektivní využití býků ve stádě a především produkci zdravého potomstva s vysokým genetickým potenciálem. Tato služba se provádí 1-6x ročně a je zdarma.

Dodávka inseminačních dávek býků dle připařovacího plánu

Firma INPLEM dodává inseminační dávky býků z nejvýznamnějších chovatelských zemí daného plemene. Tito býci jsou absolutní špičkou mezi plemeníky té které země. Pouze nejlepší býci z dané populace zajistí maximální genetický zisk ve Vašem stádě a právě to je naším cílem! Všichni býci jsou zapsáni v plemenných knihách a jejich sperma je vybaveno platným veterinárním atestem. Inseminační dávky vykazují vysokou aktivitu spermií. Cena inseminační dávky se řídí katalogovou cenou dodavatelské firmy.

Testace býků

Naše firma spolupracuje se všemi společnostmi, které testují býky v Čechách. Z komplexní nabídky vybíráme pro spolupracující chovatele býky s nejvyššími rodokmenovými hodnotami a s největší pravděpodobností, že vyjdou jako komplexní zlepšovatelé. Zapojujeme se také do projektu mezinárodní testace. Od nejlepších chovatelů, se kterými spolupracujeme kontrahujeme a nakupujeme býčky do testace, které prodáváme do inseminačních stanic v ČR i jinde v Evropě. V testaci rovněž využíváme býky z genomové testace.

Inseminace 

Inseminační službu zajišťujeme 365 dní v roce. Inseminační technici se při výběru inseminačních dávek pro danou plemenici řídí stanoveným připařovacím plánem, popřípadě požadavky chovatele.

Cenu stanovujeme dohodou s chovatelem s přihlédnutím na počet chovaných zvířat. 

Nabízíme 3 alternativní způsoby:

1. Každá inseminace a vyšetření březosti palpací

2. Každá 1. inseminace po otelení nebo zmetání a všechny ostatní úkony až do zabřeznutí plemenice

3. Každá 1. inseminace po otelení nebo zmetání a všechny ostatní úkony až do zabřeznutí plemenice včetně všech sonografických vyšetření

Ultrasonografie

Pravidelné vyšetřování plemenic ultrasonografem umožňuje zkrácení intervalu a servis periody díky velice přesné diagnostice stavu vaječníků a dělohy. Skýtá i možnost rané diagnostiky březosti a to již od 25. dne po inseminaci. Za pomoci ultrasonografu a ve spolupráci s veterinárním lékařem lze úspěšně řešit reprodukční poruchy a problém ve Vašem stádě. Nabízíme využití tohoto přístroje nejen u skotu, ale i u klisen, prasnic a malých přežvýkavců. Cena vyšetření je u krav a jalovic 50,- Kč, u prasnic 40,- Kč

Kontrola užitkovosti

Naši plemenářští zootechnici zajišťují kontrolu užitkovosti ve stupni A4 tak, jak stanovuje platná norma. Výsledky z kontroly užitkovosti jsou zároveň jedním z podkladů pro sestavení připařovacího plánu. Pro měření dojivosti používáme průtokoměry TRU-TEST. Vzorky mléka jsou odesílány k rozboru do akreditované laboratoře v Buštěhradě. Výsledky z kontroly užitkovosti Vašeho stáda obdržíte po zpracování v tištěné podobě, ale je možné zajistit i přenos dat přímo do Vašeho PC. Kromě kontroly dojivosti a povinného stanovení základních složek (tuk, bílkovina, laktóza) Vám nabízíme i stanovení počtu somatických buněk a obsahu močoviny v mléce.

Obchodní činnost

Pro chovatele zajišťujeme nákup a prodej plemenného, zástavového a jatečného skotu, prasat, jehnic a beránků. Nabízíme rovněž dodávku chovatelského materiálu a vybavení do stájí a na pastvu nejen pro skot, ale i pro prasata, malé přežvýkavce a v neposlední řadě i pro koně, včetně jezdeckých potřeb a oblečení. Novinkou je rozšíření nabídky desinfekčních prostředků pro hygienu mléčné žlázy, dojíren, stájových prostor a končetin skotu. Pro Váš vozový park jsme schopni zajistit kvalitní a cenově zvýhodněné pneumatiky.

Ústřední evidence skotu, prasat, ovcí a koz, koní

Pro chovatele zajišťujeme poradenskou službu v problematice vedení ústřední evidence hospodářských zvířat, praktické vedení evidence zvířat ve Vaší stáji pro ústřední evidenci a programové vybavení pro PC na vedení změn ve stáji a jejich hlášení do ústřední evidence.

Výše uvedený výčet vystihuje klíčové služby, ale nedá se zde zachytit celé široké spektrum činností, které se v chovatelské praxi objevují. Proto upřednostňujeme individuální přístup k chovatelům a snažíme se jim vyjít vstříc i v dalších oblastech spolupráce.

Při uzavření spolupráce není podmínkou výběr všech nabízených služeb, je možné si vybrat pouze některou nebo některé a v dalších oblastech spolupracovat i s jinými firmami. Nikdy nepodmiňujeme jednu službu druhou! Uvědomte si však, že čím více nás necháte nahlédnout do svých problémů, tím efektivněji Vám můžeme pomoci při jejich řešení. Je přeci naším společným cílem udržení a rozvoj chovu hospodářských zvířat v této krásné zemi.

Těšíme se na spolupráci i s Vámi

1

Aktuální články

Hledat

Aktuální počasí

 

In-počasí

Obrázek z galerie

Cremona 2016

            TOPlist