DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Snímek obrazovky 2023 05 25 113745Farma Tehov již tradičně pořádala Den otevřených dveří, který se konal 20. května 2023 v areálu Farmy. I letos byla tato akce hojně navštěvována, během dopoledne a odpoledne Farmou prošlo odhadem na 650 návštěvníků, kteří zde využili odborný, popularizační anebo zábavný doprovodný program.

 

DOD 2023 05 1Účastnili se komentovaných porhlídek, kde měli možnost vyslechnout si problematiku chovu hospodářských zvířat a souvisejících problematik od vysokoškolsky vzdělaných odborníků a mohli také klást rozličné dotazy;

měli možnost svézt sebe nebo děti na poníkách a koních na jízdárně;

řada návštěvníků nadšeně absolvovala vyjížďku na valníku do polí a luk, které Farma obhospodařuje a to spolu s výkladem o problematice péče o půdu;

zúčastnili se jarního křtu hříbat teplokrevných klisen, které se narodila v tomto roce na Farmě;

Snímek obrazovky 2023 05 25 113704nakoupili si v mlékárně místní poctivé mléčné výrobky;

občerstvili se v seníku připravným občerstvením a čepovanými nápoji za zvuku country a folkové kapely Kam Na Band.

A celkově tu mnoho příchozích strávilo hezký den s dětmi v prostředí, které je už mnoha lidem dnes, bohužel, cizí a neznámé. 

Snímek obrazovky 2023 05 25 113643Děkujeme všem návštěvníkům za návštěvu a podporu činnosti celé Farmy i Minimlékárny a těšíme se na shledání opět kdykoliv v průběhu toku, protože Farma Tehov je návštěvníkům otevřená celoročně.

Za Farmu Tehov,

Magdalena Zajíčková


Kompletní fotogalerie z DOD: zde

Kompletní fotogalerie z Jarní výstavy Klubu chovatelů Romanovských ovcí: zde


 Snímek obrazovky 2023 05 25 113550

romanovky

program fb

 

Obrázky z Farmy

INPLEM s.r.o.

Dlouhá 311, 251 01 Tehov

Česká Republika

IČO 29128013

DIČ CZ29128013

Farma Tehov

Ing. Petr Zajíček

Dlouhá 311, 251 01 Tehov

Česká Republika

IČO 43754848

DIČ CZ6801171795

EQUITEAM FARMA TEHOV z.s.

Jezdecký klub a spolek přátel Farmy Tehov.

Dlouhá 311, 251 01 Tehov

Česká Republika

IČO 9327886

Není plátce DPH

Rostlinná výroba

Josef Zajíček

Dlouhá 311, 251 01 Tehov

Česká Republika

IČO 9984551