Switch to English

Co je a2a2 mléko? К a β kaseiny v mléce.

drop it clipart 5Mléčné bílkoviny jsou z nutričního hlediska jednou z nejdůležitějších složek mléka. Dělí se na syrovátkové a většinově zastoupené kaseinové. Všechny bílkoviny se vyskytují u různých krav v různých variantách, z nichž některé jsou geneticky podmíněné. Ve šlechtění mléčného skotu se v poslední době šlechtitelé zaměřují na К a β kaseiny.

К kasein a výtěžnost

К kaseiny se vyskytují nejčastěji ve variantách A a B, přičemž varianta B poskytuje vyšší výtěžnost sýřeniny z mléka (ze stejného množství mléka získáme více sýra nebo tvarohu). Proto se o ně zajímají zejména chovatelé, kteří si nadojené mléko sami zpracovávají, a záleží jim tak nejen na množství, ale i složení a kvalitě mléka.

β kasein a naše zdraví

β kasein se dominantně vyskytuje ve variantách A1 a A2, které se liší se svém složení pouze jedinou aminokyselinou. A1 má na pozici 67 aminokyselinu histidin, A2 prolin. Při trávení β kaseinu A1 se jako meziprodukt uvolňuje látka β-casomorfin-7, který podle četných studií může souviset se zvýšeným výskytem některých onemocnění jako je autismus, dětský diabetes 1. typu, schizofrenie, srdeční choroby a problémy s trávením (je původcem intoleracne kaseinu ve stravě). U β kaseinu A2 tyto studie souvislost s uvedenými chorobami nepopisují. Přestože pro spolehlivou průkaznost těchto souvislostí je zapotřebí dalších klinických studií, náznaky, že tomu tak skutečně je, se množí a ve světě se tzv. A2 mléku věnuje nemalá pozornost.

Dle dostupných vědeckých studií β kasein A2 je původní variantou, která byla stoprocentně zastoupena v mateřském mléce savců a je také obsažen v mléce kozím. Před několika tisíci lety došlo k jeho mutaci a vzniku varianty A1, která se následně rozšířila do celých populací. Některá plemena skotu dnes nesou pouze alely A1, většina plemen krav má ve své populaci různě zastoupené varianty A1 a A2. β kasein A1 bývá považován za původce některých typů intolerancí k mléku.

a2a2 mléko a my

A2 brand milkJako první začali s certifikovanou produkcí A2 mléka výrobci na Novém Zélandu a v Austrálii již kolem roku 2005, od té doby se tento trend rozšířil do dalších částí vyspělého světa, a tak A2 mléko a rozličné A2 mléčné produkty jsou běžně k dostání v západní Evropě včetně Německa. Řada klientů si tyto produkty oblíbila, vyhledává je a subjektivně hodnotí kladně snášenlivost takových výrobků. Protože výroba A2 mléka a výrobků s sebou ale přináší řadu dalších vydání, jsou takové produkty minimálně dvakrát dražší než běžná produkce. Dodavatelům mléka tedy přísluší povinnost bezvýhradně selektovat dojnice na nositelství alel pro β kasein A2A2 a jejich mléko se nesmí při výrobě potkat s jiným, necertifikovaným A2 mlékem a nesmí být v jakémkoliv poměru mícháno.

V našem malém stádě jerseyských krav problematiku šlechtění na mléčné kaseiny aktivně sledujeme již několik let, a tak se můžeme pochlubit skutečností, že naše krávy produkují mléko obsahující výhradně β kasein A2. Můžeme tedy o sobě s čistým svědomím tvrdit, že jsme jedním z prvních producentů a2a2 mléka v ČR.

Magdalena Zajíčková

12002241 10208087822301325 1477322867115531014 n

Obrázky z Farmy

Statistika

Počet zobrazených článků
4991949

Sídlo firmy & farmy

INPLEM s.r.o.

Dlouhá 311, 251 01 Tehov

Česká Republika

IČO 29128013

DIČ CZ29128013


Farma Tehov - Ing. Petr Zajíček

Dlouhá 311, 251 01 Tehov

Česká Republika

IČO 43754848

DIČ CZ6801171795