99348758 10157261905482006 8468917050847264768 nLegend Program - způsob, jak se dostat k té nejlepší genetice mezi prvními. Představuje smluvní vztah mezi producentem, dodavatelem a spotřebitelem inseminačních dávek býků světově extrémní kvality. Přináší řadu výhod, ale také určitá omezení. Pojďme si je nyní představit.


Proč Legend

Pro producenty inseminačních dávek je dozajista kvalitní genetika jednou z nejcennějších komodit, kterými disponují, a kterou si snaží udržet jako konkurenční výhodu. Často je výsledkem tvrdé a extrémně nákladné práce. Vyžaduje totiž nejen značné know-how, ale taky veliké investice na poli technologií a reprodukčních biotechnologií. Proto se téměř každá společnost, která disponuje genetikou extrémní kvality, na jednu stranu snaží tuto nabídnout chovatelům pro šlechtění dojných stád, na druhou stranu ale také chránit před tím, aby byla využita konkurencí.

Výsledkem jsou tedy smluvně ošetřené vztahy mezi producentem, odběratelem a spotřebitelem. U Inplemu a našich dodavatelů tomu není jinak. U býků, které máme v nabídce, se tak můžete setkat s informací, že jsou zařazeni v "Legend Programu".


Zařazen v Legend Programu

Pokud býk je zařazen v Legend Programu, najdete u něj označení Legend - Platinum (L-P), tedy vyšší stupeň, nebo Ledeng - Gold (L-G), tedy nižší stupeň. Obou těchto variant Legend Programu se týká společně to, že jde vždy o insemianční dávky sexované na jalovice, a také že jde o genetiku mimořádné kvality. A to v celosvětovém měřítku! Tito býci jsou vždy dostupní pouze pro chovatele, kteří se zavázali k dodržování základních pravidel Legend Programu a jsou připraveni je respektovat. Hlavním smyslem kontraktu, který je z pera právníků a je tedy dlouhý a "smrtelníkům" nesnadno čitelný, je:

  1. potomstvo slouží výhradně ke zlepšení genofondu a fenotypu stáda účastníka Legend Programu;
  2. potomstvo je neprodejné mimo ČR, v rámci ČR je prodejné jedině jinému účastníkovi Legend Programu;
  3. náhodně narození býčci musí být do věku 3 měsíců vykastrováni nebo poraženi.

Legend Platinum nebo Legend Gold

Původní jedinou variantu Legend Programu se všemi omezeními nahradily od roku 2024 dvě varianty: Legend Platinum a častější Legend Gold. Pokud si zakoupíte ID býka Legend Gold, musíte mít v době předání a držení dávek platný kontrakt (tzv. Legend Agreement), na dotaz Inplemu je třeba podat informace o provedených inseminacích a březostech. Samčí potomstvo tohoto býka musí být vykastrováno nebo poraženo do věku 3 měsíců, narozené jalovice nesmí být prodány mimo ČR a v rámci ČR jedině jinému účastníkovi Legend Programu. Tato pravidla se týkají i zárodečných buněk, tedy nenarozeného potomstva Legend Gold býka.

Pokud se nespokojíte s ničím jiným, než tím nejlepším, možná jste si vybrali Legend Platinum býka. V tomto případě navíc platí povinnost nahlásit Inplemu narozená telata po tomto býkovi, dcery nechat genomicky testovat a totožná omezení ve využití potomstva se vztahují u těchto býků také na vnuky a vnučky! 

ikona L P

L-P

ikona L G L-G

Nutnost mít platný Legend Agreement

ano

ano

Podepsaný a platný Legend Agreement je základní podmínkou obou programů.

Vykazovat provedené inseminace

ano

ano

Provedené inseminace Legend býkem je třeba hlásit 1× za měsíc

nebo na dotaz pracovníka Inplemu.

Vykazovat březosti

ano

netřeba

Výsledek inseminace, resp. případnou březost, je třeba hlásit jen u býků L-P.

Hlásit narozená telata

ano

netřeba

Hlásit datum narození, pohlaví a číslo telete je třeba jen u býků L-P.

Genomika dcer

ano

netřeba

Dcery býků L-P je třeba nechat genomovat v naší spolupracující laboratoři v USA.

Tento rozbor zajistíme my v Inplemu. Jiné laboratoře nejsou přípustné.

Dcery prodejné mimo Legend Program

ne

ne

Dcery býků (včetně nenarozených) mohou být prodány nebo přesunuty jedině k jinému účastníkovi Legend Programu.

Vnučky prodejné mimo Legend Program

ne

prodejné

Na vnučky (i nenarozené) L-P býků se vztahuje stejné omezení jako na dcery.

Vnučky býků (i nenarozené) L-G již mohou být volně obchodovány.

Nutnost kastrovat nebo porazit syny

do věku 3 měsíců

nutné

nutné

Bohužel platí vždy pravidlo, že narození synové musí být brzy kastrováni nebo poraženi. 

Nutnost kastrovat nebo porazit vnuky

do věku 3 měsíců

 nutné   nemusíte 

Stejné pravidlo jako pro syny platí také pro vnuky L-P býků.

Na vnuky L-G býků se toto omezení již nevztahuje. 


Je Legend Program to pravé pro vaše stádo?

Pokud jste (v tom nejlepším slova smyslu) nároční a rádi byste své stádo významně a rychle posunuli vpřed, Legend Program je určitě jednou z cest, jak toho lze docílit. Pokud je Vaším cílem zlepšit genofond stáda, Legend býci Vás nezklamou!

Pokud je Vaším cílem produkovat plemenná zvířata na prodej, embrya nebo dokonce plemenné býky do plemenitby, Legend býci nejsou tou správnou variantou.

Obvykle s Legend porgramem jsou spokojeni chovatelé, kteří mají zájem rychle a efektivně posunout ekonomické výsledky dojného stáda dopředu. Zároveň ale Legend býky vhodně kombinují s jinými býky, kteří tato omezení nemají, aby mohli volně prodávat nadbytečné jalovice.


Genomického testování

Na chovatele využívající L-P býky se vztahuje povinnost nechat narozené dcery genomovat, navíc dokonce v jedné konkrétní laboratoři v USA, se kterou spolupracujeme. Je to požadavek, který je daný a neměnný. Pokud genomiku už s námi děláte, není to pro vás nejspíš žádná novinka nebo nepříjemnost.

Pokud nejste našimi výhradními klienty a genomujete s jinou společností, v případě Legend - Platinum býků je třeba laboratorní rozbor nechat udělat ve spolupráci s INPLEMem. Poskytneme vzorkovnici a posléze i výsledky, v případě zájmu poskytneme též vlastní čip (nutno však nahlásit předem). V tomto případě vlastní rozbor v USA nehradíte.


Legend Program a produkční stáda

Zdají se Vám výše uvedená omezení nepříjemná? Kvalita býků zařazených v Legend Programu však mluví sama za sebe - patří mezi absolutní světovou špičku. Máte pocit, že vaše produkčně zaměřené stádo tak kvalitní býky nepotřebuje? Opak je pravdou - tito býci mají největší potenciál dramatickým způsobem a efektivně vystřelit užitkové vlastnosti dojného stáda do vyšších čísel. Produkce, dojitelnost, zdraví, dlouhověkost a odolnost - to vše představuje na jedné straně úspory a na druhé straně vyšší zisky.

Nezapomínejme, že v Legend programu nejsou účastni býci exteriérově nejlepší; ale ti, kteří nabízejí extrémně zajímavou kombinaci vysoké produkce, zdraví a utváření zevnějšku.

 

Všechny Vaše dotazy rádi zodpovíme.

Magdalena Zajíčková

97979029 10157259184607006 4770354917934104576 n

 

INPLEM s.r.o.

Dlouhá 311, 251 01 Tehov

Česká Republika

IČO 29128013

DIČ CZ29128013

Farma Tehov

Ing. Petr Zajíček

Dlouhá 311, 251 01 Tehov

Česká Republika

IČO 43754848

DIČ CZ6801171795

EQUITEAM FARMA TEHOV z.s.

Jezdecký klub a spolek přátel Farmy Tehov.

Dlouhá 311, 251 01 Tehov

Česká Republika

IČO 9327886

Není plátce DPH

Rostlinná výroba

Josef Zajíček

Dlouhá 311, 251 01 Tehov

Česká Republika

IČO 9984551