ŠLECHTITELSKÝ PROGRAM

  • ZCELA KOMPLETNÍ PLEMENÁŘSKÉ SLUŽBY
  • KLÍČ K NEJRYCHLEJŠÍMU POKROKU
  • SEXOVANÉ DÁVKY SexedULTRA 4M
  • OD NEJLEPŠÍCH KRAV UŽ JEN JALOVIČKY
  • ŠLECHTITELSKÉ POKROKY, O KTERÝCH SE VÁM DOSUD JEN SNILO

Společnost INPLEM s.r.o. nabízí vysoce propracovaný systém pro zvýšení intenzity selekce, zvýšení genetického zisku a akceleraci šlechtitelského pokroku.

Systém, se kterým doženete svět!


1. Genomická testace

Genomická testace v USA na GTPI v systému CDCB

Plošně u všech jaloviček či selektivně

Nabízíme genomické testování jalovic nebo krav určených k obratu stáda. Postupně by mělo být otestováno celé stádo tak, aby pozornosti neunikla žádná geneticky zajímavá plemenice. Všechny výsledky testování budou pravidelně připočítávány a budou k nahlédnutí v online databázi CDCB.

Vzorek a data o plemenici jsou zajištěny pracovníkem INPLEM s.r.o. ve spolupráci s chovatelem, posléze jsou vzorky odeslány do laboratoře v USA. Výsledky lze očekávat do 45 dnů ode dne doručení do laboratoře.


2. Selekce

Detailní selekce plemenic – žádná neunikne pozornosti

Genomická testace chovateli poslouží jako další a velmi užitečná informace o každé jalovici nebo krávě. Přesná a efektivní selekce se dnes již nespokojí pouze s rodokmenovými PH a informaci o fenotypu. Každá jalovička má svůj vlastní, ale často skrytý potenciál. Malý či velký? Bez genomiky se to nedozvíme!

Genomická PH je cenná informace!

Je to investice do budoucnosti!


3. Spolehlivost

CDCB - nejspolehlivěší systém stanovení genomických PH

Nespokojme se se systémy s nízkou spolehlivostí.  Systém CDCB je tím nepropracovanějším a nejspolehlivějším.


4. Chromosomal Mating

CHOMOSOMAL MATING

Program pro tvorbu velmi přesného a skutečně individuálního připařovacího plánu

Kombinuje rodokmenové a genomické PH s informacemi o exteriéru plemenice

Data z genomického testování poslouží k velice přesnému chromozomálnímu matingu „na míru“ a roztřídění stáda do následujících kvalitativních kategorií:

  • TOP plemenice – 1 %

1 % těch nejlepších krav. Zvířata vhodná k embryotransferu.

  • Plemenice kvalitní, určené k obratu stáda – 60–70 %

Představují tu část genofondu, kterou si chceme ve stádě nechat a se kterou chceme dále pracovat. Budou připouštěny sexovaným semenem těch nejlepších býků v kvalitě SexedULTRA 4M. Od těchto kvalitních plemenic se tak dočkáme ještě kvalitnějších jaloviček, nikoliv špatně zpeněžitelných býčků.

  • Plemenice určené k užitkovému křížení – 30-40 %

Část plemenic, které se nehodí k dalšímu chovu, dobře využijeme, budou-li připouštěny býky masných plemen. Při dobré úrovni reprodukce lze využít inseminační dávky sexované na býčky pro ještě lepší ekonomický efekt.

Roztřídění stáda do těchto kategorií významně zvýší intenzitu selekce, zvýší genetický zisk a akceleruje šlechtění stáda!


5. Dodávka konvenčních a sexovaných dávek

Od lepších krav jalovičky. Od horších dobře zpeněžitelné býčky

Dle připařovacího plánu jsme schopni dodat veškeré potřebné inseminační dávky – konvenční i sexované, dojných i masných plemen. Nabízíme sexované inseminační dávky v kvalitě SedexULTRA 4M, při jejichž správném používání lze dosahovat velmi vysoké úrovně zabřezávání!

Kvalitní genetický materiál představuje relativně velmi nízký náklad. Dramaticky ale ovlivňuje výnosy celého chovu!


Orientační cena rozboru včetně organizace odběru a transportu je od 950,- Kč bez DPH za vzorek.

Pro více informací a nezávaznou konzultaci kontaktujte INPLEM s.r.o.­­­

Ing. Zajíček: +420 608 044 468

Chromosomal mating: Ing. Hlavnička: +420 728 153 496

Zajištění, odběr, příprava vzorků: Zajíčková: +420 602 397 602

 

Magdalena Zajíčková

INPLEM s.r.o.

Dlouhá 311, 251 01 Tehov

Česká Republika

IČO 29128013

DIČ CZ29128013

Farma Tehov

Ing. Petr Zajíček

Dlouhá 311, 251 01 Tehov

Česká Republika

IČO 43754848

DIČ CZ6801171795

EQUITEAM FARMA TEHOV z.s.

Jezdecký klub a spolek přátel Farmy Tehov.

Dlouhá 311, 251 01 Tehov

Česká Republika

IČO 9327886

Není plátce DPH

Rostlinná výroba

Josef Zajíček

Dlouhá 311, 251 01 Tehov

Česká Republika

IČO 9984551