RCI - robotický index

RCIVelmi progresivní plemenářská firma STGenetics v nedávné době představila nový selekční index nazvaný RCI (Robotic Cow Index). Tento index je v současné době, kdy řada chovatelů zavádí robotické systémy dojení, poměrně průlomový. Je třeba nejen podřídit moderní technologii, ale udělat také správný výběr býků do připařovacích plánů.

Odborníci z STG sbírali data z robotických systémů dojíren v Ohaio více než čtyři roky, na více než 5 600 dojených kravách a více než milionu nádojích. Došla k závěru, že nejdůležitějšími a zároveň nevíce dědičnými znaky jsou:

  • DOJITELNOST – schopnost dojnice uvolnit po nasazení stroje co nejvíce mléka za určitou časovou jednotku (na referenční skupině bylo dosaženo průměru 4,95 kg za minutu)
  • ČAS STRÁVENÝ NA DOJÍCÍM MÍSTĚ, tzv. BOX TIME - čas mezi vstupem a výstupem z robotu (průměrně 7,6 min. na návštěvu)
  • EFEKTIVITA DOJITELNOSTI – množství nadojeného mléka za návštěvu v robotu (průměrně 1,99 kg za minutu strávenou v robotu)

RCI aVšechny tři znaky mají vysokou dědivost (53 %, 42 % a 36 %). Použití tohoto indexu nám tedy poskytuje poměrně intenzivní nástroj pro selekci samců i samic pro dosažení kýženého výsledku - DOJNICE PŘIMĚŘENÉHO TEMPERAMENTU, KTERÁ V ROBOTU STRÁVÍ CO NEJMÉNĚ ČASU.

Průměr populace je 5,0. Směrodatná odchylka je stanovena na 1,0. V přiložené tabulce naleznete soupis býků z naší nabídky, kteří jsou z hlediska RCI vhodní pro dojení robotem. Brzy tento index najdete také v našem katalogu jako standardně uváděnou informaci. Připomínám, že se jedná o vlastní index společnosti STgenetic. Tento tedy u ostatních producentů inseminačních dávek nehledejte, nejsou schopni ho poskytnout.

RCI tab

Kompletní tabulku všech našich býků dle RCI naleznete zde.

Jana Brodská

VÝPIS ČLÁNKŮ

GALERIE

Obrázky z Farmy

NAŠE ROMANOVKY

INPLEM s.r.o.

Dlouhá 311, 251 01 Tehov

Česká Republika

IČO 29128013

DIČ CZ29128013

Farma Tehov

Ing. Petr Zajíček

Dlouhá 311, 251 01 Tehov

Česká Republika

IČO 43754848

DIČ CZ6801171795

EQUITEAM FARMA TEHOV z.s.

Jezdecký klub a spolek přátel Farmy Tehov.

Dlouhá 311, 251 01 Tehov

Česká Republika

IČO 9327886

Není plátce DPH

Rostlinná výroba

Josef Zajíček

Dlouhá 311, 251 01 Tehov

Česká Republika

IČO 9984551