RCI - robotický index

RCIVelmi progresivní plemenářská firma STGenetics v nedávné době představila nový selekční index nazvaný RCI (Robotic Cow Index). Tento index je v současné době, kdy řada chovatelů zavádí robotické systémy dojení, poměrně průlomový. Je třeba nejen podřídit moderní technologii, ale udělat také správný výběr býků do připařovacích plánů.

Odborníci z STG sbírali data z robotických systémů dojíren v Ohaio více než čtyři roky, na více než 5 600 dojených kravách a více než milionu nádojích. Došla k závěru, že nejdůležitějšími a zároveň nevíce dědičnými znaky jsou:

  • DOJITELNOST – schopnost dojnice uvolnit po nasazení stroje co nejvíce mléka za určitou časovou jednotku (na referenční skupině bylo dosaženo průměru 4,95 kg za minutu)
  • ČAS STRÁVENÝ NA DOJÍCÍM MÍSTĚ, tzv. BOX TIME - čas mezi vstupem a výstupem z robotu (průměrně 7,6 min. na návštěvu)
  • EFEKTIVITA DOJITELNOSTI – množství nadojeného mléka za návštěvu v robotu (průměrně 1,99 kg za minutu strávenou v robotu)

RCI aVšechny tři znaky mají vysokou dědivost (53 %, 42 % a 36 %). Použití tohoto indexu nám tedy poskytuje poměrně intenzivní nástroj pro selekci samců i samic pro dosažení kýženého výsledku - DOJNICE PŘIMĚŘENÉHO TEMPERAMENTU, KTERÁ V ROBOTU STRÁVÍ CO NEJMÉNĚ ČASU.

Průměr populace je 5,0. Směrodatná odchylka je stanovena na 1,0. V přiložené tabulce naleznete soupis býků z naší nabídky, kteří jsou z hlediska RCI vhodní pro dojení robotem. Brzy tento index najdete také v našem katalogu jako standardně uváděnou informaci. Připomínám, že se jedná o vlastní index společnosti STgenetic. Tento tedy u ostatních producentů inseminačních dávek nehledejte, nejsou schopni ho poskytnout.

RCI tab

Kompletní tabulku všech našich býků dle RCI naleznete zde.

Jana Brodská

VÝPIS ČLÁNKŮ

GALERIE

Obrázky z Farmy

NAŠE ROMANOVKY

Statistika

Beitragsaufrufe
5739030

Sídlo firmy & farmy

INPLEM s.r.o.

Dlouhá 311, 251 01 Tehov

Česká Republika

IČO 29128013

DIČ CZ29128013


Farma Tehov - Ing. Petr Zajíček

Dlouhá 311, 251 01 Tehov

Česká Republika

IČO 43754848

DIČ CZ6801171795