TRIPLE IMPACT = VYŠŠÍ FERTILITA

TRIPEIMPACTEMIChovatelé skotu odnepaměti řeší, jak zvýšit úspěšnost zabřezávání jejich plemenic. O tom, že je velmi důležitý zdravotní, výživný a psychický stav krávy není pochyb, ale také na straně plemeníků jsou velké rozdíly.

Jednou z možností, jak si pomoci k jistějšímu zabřeznutí, je také heterospermie, tedy současné využití spermatu více než jednoho býka při jedné inseminaci. Této skutečnosti si všimli již dávno chovatelé v Anglii, USA nebo Argentině. Už v 18. a 19. století využívali v rámci přirozené plemenitby vícero býků ve stádě. Takto dosahovali lepších výsledků než jejich sousedé, kteří ve stádě připouštěli jedním býkem. Vysvětlovali si to tak, že mezi býky je větší konkurence a tak jsou aktivnější a trochu víc se snaží. :-) To je určitě pravda, ale je zajímavé, že k podobnému efektu dochází i mezi samotnými spermiemi různých plemeníků v pohlavních orgánech samice.

CZ939275021B50H50Výše uvedené se nakonec netýká jen skotu, ale i dalších savců. Může to souviset také s přítomností protilátek proti spermiím (ASA - Antisperm Antibodies), které se mohou tvořit v tělech samic po kontaktu se spermiemi. Jde o jednu z častých poruch plodnosti jako důsledek poruchy funkce imunitního systému. Snad každý někdy slyšel vyprávění o dámách, které po letech usilovného snažení o početí s manželem nečekaně otěhotněly po jednom nahodilém zážitku s jiným mužem.

Brzy po objevení metody inseminace se uskutečňovaly pokusy s heterospermií, tedy inseminaci směsnou inseminační dávkou. Fertilita se sice zvýšila, byl však problém s určením paternity. Proto se, například v Československu v 60. a 70. letech, používala interspecifická heterospermní dávka, tedy směs čerstvého ejakulátu býka a berana - pro vyvolání konkurenčního vztahu mezi spermiemi. I tato metoda přinesla efekt zvýšení fertility, ale ne tak vysoký (Petelíková, 1972).

IMG 9594 uprava1V době inseminace zmrazenými ID využívali někteří inseinační technici efektu heterospermie tak, že krávy v jedné říji inseminovali dvěma ID různých býků. Také naši technici to s vědomím chovatele někdy dosud dělají, ale využívají dva plemeníky barevně kontrastních plemen (např. H + brown swiss, H + jersey, H + charollais apod.), aby dle barvy narozeného telete bylo otcovství zjevné.

Heterospermie se též využívá při embryotransferu, kdy jsou dárkyně inseminovány dvěma býky. V průměru je potom dosahováno vyššího počtu oplozených embryí a u potomstva se rutinně udělá test paternity.

Systematická řešení začaly nabízet některé světové plemenářské firmy jako jsou Semex, Swissgenetics, Aberekin aj. od roku 2005, kdy začaly produkovat heterospermní inseminační dávky, většinou kombinaci ejakulátu třech býků. V ČR však takové inseminační dávky dlouho nebylo možno registrovat a legálně používat.

Zásadní průlom nastal s masivním využíváním sexovaných inseminačních dávek a současného intenzivního rozvoje programů "beef on dairy", tedy zeefektivnění výroby mléka i zástavových telat připouštěním podprůměrných krav dojných plemen masnými býky. Zde už není důležitý otec, ale jeho plemeno. Není tedy problém inseminovat různými býky téhož masného plemene. A tato praxe je nyní legální už i v ČR - potomstvo narozené po takové heterospermní inseminační dávce má v kartě uveden podíl krve plemen a v místě registru otce je uveden číselný kód registrované ID. V tomto systému jsou, pro ještě lepší efekt, využíváni býci, kteří jsou sami už tak sami vysoce plodní.

Zvláště u sexovaných inseminačních dávek má heterospermní složení vysoký význam. Průběh kapacitační křivky je pro jednotlivé pelmeníky do určité míry individuální a proces sexace tyto individuální rozdíly ještě zvýrazňuje a proces kapacitace zrychluje, proto je tak důležité inseminovat sexovanými ID až v druhé polovině říje. U heterospermní sexované ID dochází ke kapacitaci spermií jednotlivých býků v různý čas a prodlužuje se tím čas, kdy jsou v pohlavním aparátu samice přítomné oplozeníschopné spermie.

Aktuálně máme v nabídce konvenční ID Triple Impact BB (3x BB) a ID sexované na býčky Triple Impact BB (3x BB Y) a Triple Impact AA (3x AA Y). Tak si je vyzkoušejte!

Petr Zajíček

 

VÝPIS ČLÁNKŮ

GALERIE

Obrázky z Farmy

NAŠE ROMANOVKY

Statistika

Beitragsaufrufe
5933071

Sídlo firmy & farmy

INPLEM s.r.o.

Dlouhá 311, 251 01 Tehov

Česká Republika

IČO 29128013

DIČ CZ29128013


Farma Tehov - Ing. Petr Zajíček

Dlouhá 311, 251 01 Tehov

Česká Republika

IČO 43754848

DIČ CZ6801171795