Bruna 2022: Odborný zájezd chovatelů brownek do jejich domoviny

Bruna 2022V dubnu 2022 se při příležitosti 125 let Švýcarského svazu chovatelů skotu Brown Swiss v Zugu konala významná chovatelská akce a to Bruna 2022, tedy výstava skotu Brown Swiss a Original Braunvieh. V rámci těchto plemen jde o jednu z nejvýznamnějších akcí na mezinárodní úrovni, pro patriotické švýcarské chovatele je to jednoznačně výstava číslo jedna. Koneckonců se koná jen jednou za pět let a účast na ní je opravdovým svátkem.

Ještě měsíc před akcí nebylo jasné, zda a za jakých podmínek se bude konat (kvůli protikoronavirovým opatřením), což pro vystavovatele muselo být opravdu trýznivé. Nakonec ale bylo rozhodnuto, že Bruna 2022 bude, a to dokonce zcela bez jakýchkoliv omezení, tedy i bez nutnosti průkazu bezinfekce nebo nepříjemných respirátorů.

Čeští nadšenci si takovou příležitost nemohli nechat ujít! A tak byl Českým svazem chovatelů málopočetných dojných plemen skotu, z.s. (ČSCHMDPS), zorganizován odborný zájezd, v jehož programu kromě návštěvy výstavy nechyběla návštěva inseminační stanice Swissgenetics, návštěvy regionálních sýráren, zevrubné exkurze na farmách a společenské akce nebo návštěva měst Zug a Luzern.

OdběrInseminační stanice švýcarského Swissgenetics

Inseminační stanice švýcarské plemenářské společnosti Swissgenetics leží v malém městečku Zollikofen, jen malý kousek severně od Bernu. Švýcarská příroda a hory jsou vždy natolik impozantní a tolik lákají ke kochání, že blízkost tak velkého města nijak naruší. Už při příjezdu na inseminační stanici jsme si nemohli nevšimnout mnoha pozoruhodných detailů, které svědčí o tom, že i jejím majitelům leží na srdci nejen býci, ale také harmonické soužití s přírodou. Ačkoliv je inseminační stanice nová a velmi moderně zařízená, zvenku je to stavba nenápadná, a navíc posetá velkým množstvím všemožných specializovaných ptačích budek a hmyzích „hotelů“, v blízkosti stavby se nachází množství chráněných plácků vyhrazených pro divoce rostoucí a chráněné rostliny. Zároveň je ale areál z důvodu přísné biosecurity uzavřený, a to do té míry, že i závozy krmiv jsou realizovány pouze na jeho vnější hranici a dovnitř se dostávají za pomoci mechanizace, aniž by řidič s vozem musel vjet.

Ustájení plemenných býkůInteriér inseminační stanice je nesmírně zajímavý. Je dobře vidět, že její architekt na návštěvníky myslel už při prvních náčrtech půdorysů. Celou inseminační stanicí, která má kapacitu až 300 plemenných býků, lze projít a vše si dobře a bezpečně prohlédnout, a to za plného provozu – stavba je rozdělena na pracovní a návštěvnický prostor, kterými lze odděleně projít celou budovu, zároveň jsou ale vhodně pohledově propojené skleněnými příčkami. Návštěvník tedy může vidět celý proces výroby inseminační dávky od odběru ejakulátu, přes zpracování a zamražení hotové inseminační dávky až po ustájení býků, kteří spokojeně přežvykovali ve svých boxech pod našimi nohami pod prosklenou podlahou. A to vše, aniž by byl jakkoliv rušen personál nebo býci – sklo jednak izoluje zvuk, ale v případě potřeby je třeba jen jednostranně průhledné. Nelze říci nic víc, než že tohle je opravdu dobře vymyšlený projekt!

Na této inseminační stanici nám byli předvedeni někteří top plemenní býci, o jejichž kvalitách nelze pochybovat. Viděli jsme mimo jiné na dva býky, jejichž dcery mnozí z nás ve svých stádech máme – byl to býk plemene brown swiss TMB-079 Simbaboy a RED holštýnský býk NXB-771 Barolo.

Farm TourFarm Tour

Navštívené farmy byly pozoruhodné, každá něčím jiným. Na první farmě bylo ustájeno 60 dojnic, šlo o mix plemen holštýn, brown swiss i jersey. Zaujala nás hlavně ohromnou mírou automatizace, jak říkala naše průvodkyně Jasmin, je to „farma budoucnosti švýcarské prvovýroby“. Kromě všech možných krmících a dojících robotů, přihrnovačů, mixů apod. byla vybavena, v zájmu naprosté pohody dojnic, u krmiště nejen headlocky, ale také příčnými zábranami a napáječkami u každého stání, aby kráva u krmného stolu nemohla být u žraní a pití vůbec rušena jinou kolegyní. Tolik napáječek a ventilů, které se mohou porouchat! Ale majitel stáje si tento systém jen pochvaluje. Nad hnojnou chodbou není střecha, což zlepšuje cirkulaci a kvalitu vzduchu ve stáji, a jako zchutňovadlo je kravám do krmné dávky přidávána mrkev v množství 6 kg na kus.

Farma 1 hnojná chodba beze střechy 2Na jiné farmě byl při procházkou stáda nepřehlédnutelný vkus chovatele! Evidentně si potrpí na typ a kvalitu exteriéru. Ve smíšeném stádě holštýnek a jerseyek se to jen „hemžilo“ perfektními kravami, jedna jako druhá. Aby také ne, majitel je velkým fanouškem výstavnictví, se svými kravami se výstav aktivně účastní a není mu zatěžko vycestovat i do zahraničí.

Farm Tour 2Další farma byla zajímavá zase jiným aspektem. Dovedete si představit farmu opravdu uprostřed středně velkého města? My si to tedy představit neuměli, určitě ne v Čechách. Ale ve švýcarském Zugu jsme jednu takovou sympatickou farmu navštívili. Šlo o stáj o 65 dojnicích plemene holštýn s průměrnou užitkovostí 9 000 kg za normovanou laktaci. V bezprostředním okolí farmy je hustá zástavba bytových domů a je volně přístupná, obyvatelé města ji běžně navštěvují a procházejí jí, včetně maminek s dětmi na vycházkách.

Další z navštívených farem patří při nadmořské výšce 1000 m.n.m. do kategorie horských. O čtyřicet krav různých plemen se tu dokáží starat sami dva mladí manželé. Opravdu sami dva, včetně produkce objemných krmiv. Dokonce dosahují velmi solidních průměrných nádojů u všech plemen krav – jersey, brown swiss i (red) holštýnek. A to při velmi jednoduché krmné dávce, ve které kombinují dosoušené jemné horské seno a jadrná krmiva, bez siláže nebo zchutňovadel.

Naše další cesta vedla na místní školní farmu, opět poměrně početné stádo různých čistokrevných krav – holštýnek, jersey a samozřejmě ve švýcarsku obligátní brown swissky a „redky“. Šlo o pěknou moderní farmu, kde byla pěkně zvládnutá organizace práce a krávy vypadají dobře. Mají dokonce přístup na pastviny, přestože jsou dojeny dojícími roboty. Automatický systém ale krávy vypustí na pastvinu až ve chvíli, kdy dojením projde poslední dojnice. Zde zkrmované a v jámách silážované krmivo má neobvyklé složení, jde o kombinaci kukuřice a trávy. Příjemně voní, není zaplísněná, zkrátka tento systém jim tady evidentně pěkně funguje.

Robot na otáčení zrajících sýrůFarm Tour sýrárnaPoslední den jsme navštívili jednu z místních sýráren, kam je mléko sváženo z okolních horských farem, jak je ve Švýcarsku typické. Přísně odděleně se sváží jednotlivé typy mléka (BIO, „senné“ mléko, A2 mléko aj.), aby nebylo smícháno. Na základě pravidelných rozborů provozovatel ví, že průměrná tučnost mléka je 4,20 %, podíl bílkoviny 3,72 % a PSB nepřesahuje 80 000/ml. Denně sýrárna zvládne zpracovat 8 000 kg mléka na středně dlouho a dlouho zrající sýry; a to v počtu tří zaměstnanců při pracovní době od 6 do 13 hodin!

Inspirace

Celkově návštěva každé z farem byla pro všechny návštěvníky v nějakém směru inspirativní a zajímavá. Všichni farmáři nám potvrdili, že ve Švýcarsku neexistuje dotační systém srovnatelný s tím českým. Farmáři dokáží financovat provoz farmy bez větších potíží z tržeb za mléko. Možná i díky absencí dotací na investice do zemědělství je místní farmář schopen pořídit opravdu pěknou moderní novostavbu stáje za poloviční náklady než v ČR nebo si může dovolit prodávat svoje prvotřídní regionální alpské sýry za třetinové ceny než český výrobce sýry téhož typu. Tomu jsme skoro nemohli uvěřit.

BVCH35507 Adrians Jongleur ELISA Miss Celoživotní užitkovost Jongleur ELISA 109 792 kgVrcholná Bruna 2022

Vrcholem naší švýcarské tour byla samozřejmě již zmíněná Bruna 2022. Ačkoliv se výstava konala ve velkých stanech, uvnitř šlo o prvotřídně organizovanou a perfektně zvládnutou akci. Že se konala ve stanu nikoho nemohlo rušit. Součástí této dvoudenní výstavy byla soutěž mladých chovatelů, jak je v zahraničí běžné, a druhý den kromě klasických kategorií zde byly navíc zařazeny kategorie pro vysoce užitkové a dlouhověké krávy. Švýcarský svaz si evidentně zakládá na dlouhověkosti a funkčnosti brown swissek – odděleně soutěžily krávy s celoživotní užitkovostí 50 – 74 tisíc kg mléka, 75 – 84 tisíc kg mléka, 85 – 99 tisíc kg mléka a nakonec krávy stotisícové. Předvedení takto zasloužilých, a přitom perfektně vypadajících, dojnic je vždy silný zážitek i pro nás! Vyhlašovány byly další zajímavé kategorie – Miss Protein a Miss Genetika (dle GZW). V tipovací soutěži na grandšampionku bylo možno vyhrát opravdu kvalitní výstavní jalovičku. Z účastníků našeho zájezdu ji nevyhrál nikdo, možná to tak ale bylo lepší, protože jednou z podmínek soutěže bylo převzít a odvézt si jalovičku ihned, což by při našem způsobu cestování (minibusem a jedním osobním autem) byla obtížně řešitelná situace. :-)

BVCH34698 JANINAPokud jde o původ účastnic, tak mezi jalovicemi a mladými kravami se pěkně umisťovaly dcery býků Noro, Arrow, Huge nebo Cadence. Ze starších krav byly běžné a tradičně dobře se umisťovaly dcery býků Blooming, Biver. Tito býci jsou registrovaní k plemenitbě v ČR.

Grandšampionkou výstavy Bruna 2022 se stala krásná seniorka Janina po známém býkovi Jongleur ET manželů Franze a Pascal Felderových s celoživotní užitkovostí 51 713 kg. Rezervní šampionkou byla vyhlášena pětiletá Haegar Holly, honorable mention byla také pětiletá velmi mléčná Duss BS Happy ET po býkovi Biver.

 

 

Plemenice

Původ

Majitel

1.

CH 120.1106.5702.3 JANINA

Jongleur ET x Business ET

Felder Franz & Pascal

2.

CH 120.1330.7940.6 HOLLY

Haegar x Jongleur ET

Vogel Pius

3.

CH 120.1334.9516.9 HAPPY-ET

Biver x Fantastic ET

Süess M. + Hochreutener M.

 

Bruna 2022 jpgŠampionky Bruna 2022

 

 

 

 

 

 

Spousta dojmů

Po večerním veselí po vyhlášení jsme se odebrali spokojení na hotel a plni dojmů jsme se druhý den ráno vypravili na cestu zpět do ČR. Během čtyřech dnů jsme se dozvěděli a viděli tolik zajímavostí, že jsme celých osm hodin na cestě zpět měli o čem bohatě diskutovat a přemýšlet.

Original on TransparentZa organizaci zájezdu děkujeme jednak milé Jasmin Küchler ze Swissgenetics, která nám věnovala svůj čas, a dále Svazu ČSCHMDPS z.s., který se postaral o celkové zajištění a koordinaci. Další odborný zájezd Svazu bude zase směřovat za jerseykami a my už se na něj těšíme!

Ing. Magdalena Zajíčková (INPLEM s.r.o. a VÚŽV v.v.i.)

Ing. Lenka Malinová (INPLEM s.r.o.)

 

VÝPIS ČLÁNKŮ

GALERIE

Obrázky z Farmy

NAŠE ROMANOVKY

INPLEM s.r.o.

Dlouhá 311, 251 01 Tehov

Česká Republika

IČO 29128013

DIČ CZ29128013

Farma Tehov

Ing. Petr Zajíček

Dlouhá 311, 251 01 Tehov

Česká Republika

IČO 43754848

DIČ CZ6801171795

EQUITEAM FARMA TEHOV z.s.

Jezdecký klub a spolek přátel Farmy Tehov.

Dlouhá 311, 251 01 Tehov

Česká Republika

IČO 9327886

Není plátce DPH

Rostlinná výroba

Josef Zajíček

Dlouhá 311, 251 01 Tehov

Česká Republika

IČO 9984551