PLEMENNÉ HODNOTY SRPEN 2022

551HO03591BullV návaznosti na nové plemenné hodnoty zveřejněné 9.8.2022 mi dovolte pár slov. Žebříček prověřených býků nejpočetnější světové populaci počítané na databázi CDCB opanoval svou excelentní produkcí mléka býk LIONEL (PH mléko + 3565 lbs snad ani nepamatuji).

rapidNás velice těší opakovaný úspěch býka RAPID NEO-864 (9. místo). Vývoj jeho plemenných hodnot v prověření můžete posoudit v přiložené tabulce. Se zvyšujícím se počtem dcer jeho kvalita roste. V ČR jsme ho registrovali 8. 4. 2019. Do dnešního dne (25.8.2022) je po něm v ČR narozeno zatím 213 dcer z nichž nejstarší jsou na prvních laktacích a dobře nejen dojí, ale i skvěle vypadají. Bohužel býk RAPID nečekaně uhynul a a jeho dávky jsou proto velmi limitovaně dostupné.

charl 551HO03529P Daughter Pixie 42886Třináctá příčka prověřeného TPI žebříčku patří býkovi CHARL NXB- 779. Charl je prototypem dlouhověkého, vysoce produkčního býka menšího rámce. Jeho inseminační dávky jsou stále vysoce ceněny a společnost StGenetics má býka, s ohledem na jeho kvality, zařazeného do programu Legend Sires. Tohoto programu se určitě není třeba obávat a řada chovatelů s ním již má zkušenost, která je, myslím, nijak neobtěžuje a nelimituje.

Dále bych velice ráda jmenovala býka TWITCH NEO-914. Býk je mezi chovateli oblíben pro své výborné znaky vemene a jako zlepšovatel mléčných složek, zejména tuku. Je hojně využíván již z dob, kdy byl genomickým testantem. Myslím ale, že jeho plošnému využití brání fakt, že je produkován pouze v sexované formě. Tato strategie je ale firmě StGenetics vlastní a lze ji jen těžko ovlivňovat.

Do naší „síně slávy“ patří bezesporu býci RUBICON NEO-498 (23 155 dcer!) a KING DOC NXB-451 (15 985 dcer). Každý je jiný, ale jedno mají společné: profitujícího chovatele.

Mezi býky, který je naopak v prověření nováčkem, patří ABBOTSFORD NEO-971. Tento, dle mého názoru neprávem opomíjený býk, stojící ve stínu významnějších jmen, má jistě budoucnost nejen v sýrařských chovech (BB A2A2).

A co nového v mladících? Dá se říci, že nic. Na vrcholu gTPI žebříčku „sedí“ opět StGen Cowen THORSON-ET. Býk narozený 16. 2. 2021 již produkuje sperma a doufáme, že ho chovatelům budeme moci co nejdříve poskytnout na jejich šlechtitelské hrátky.

ca dei volti miura sacraItalové

Další, pro nás chovatelsky velmi vyspělou zemí, je bezesporu Itálie. Nikdy jsme neskrývali zálibu v italské genetice pro její velký důraz na funkční typ a produkci. Přesně takovým býkem je i MIURA NBR-096. V současné době druhý býk italského prověřeného žebříčku, který je symbolem vysoké produkce při neuvěřitelných složkách (T +0,41 % a B 0,39 %).

Světovou italskou hvězdou je bezesporu stále SOUND SYSTEM NEO-740. Býk se objevil poprvé v prosinci 2016 a zaslouží si vlastní článek, který bude na našich stránkách zveřejněn v nejbližších dnech. Dcery SOUND SYSTEMa v ČR vypadají více než slibně. Prvotelky uzavírají na průměru 12 720 kg mléka, při složkách T 3,82 % a B 3,23%. Dalším velmi podstatným pozitivem je jeho plodnost. Jednak vlastní (RPH ČR na 1 313 inseminacích 110) a i plodnost dcer (RPH ČR 108).

Jako mladé italské genomické perspektivní býky vnímáme zejména býky RUELO NBR-156 (složky, zdraví), WENDAT NBR-155 (množství mléka + zdraví vemene), CRISALIS NXB-782 (produkce, složky, typ).

Kvalitních býků máme skladem jistě celou řadu. Při výběru do připařovacích plánů se řídíme prioritami konkrétního jednotlivého chovatele a snažíme se přispět dobře míněnou radou, která vede k posunu jeho chovu vpřed.

Těšíme se na další spolupráci s každým z Vás!

Jana Brodská

VÝPIS ČLÁNKŮ

GALERIE

Obrázky z Farmy

NAŠE ROMANOVKY

INPLEM s.r.o.

Dlouhá 311, 251 01 Tehov

Česká Republika

IČO 29128013

DIČ CZ29128013

Farma Tehov

Ing. Petr Zajíček

Dlouhá 311, 251 01 Tehov

Česká Republika

IČO 43754848

DIČ CZ6801171795

EQUITEAM FARMA TEHOV z.s.

Jezdecký klub a spolek přátel Farmy Tehov.

Dlouhá 311, 251 01 Tehov

Česká Republika

IČO 9327886

Není plátce DPH

Rostlinná výroba

Josef Zajíček

Dlouhá 311, 251 01 Tehov

Česká Republika

IČO 9984551