Switch to English

KRALOVICKÁ ZEMĚDĚLSKÁ VÝSTAVA 2019

IMG 5726Kralovická výstava také letos nabídla početným návštěvníkům pestrý zemědělský program. Mnohá políčka s jednotlivými a množství zemědělské mechanizace výtečně doplňovala hospodářská zvířata.

V obřím stanu, který nám již potřetí zabezpečil ochranu, tentokrát před sluncem a horkem, se nejprve prezentovala prasata. Hlavní část dění však zabezpečily české straky v režii CHD Impuls a hlavně naše parketa – holštýnská show. Celý program poté završily poutavé ukázky koní.

IMG 5069

IMG 5085Holštýnskou show otevíraly děti a junioři

Zejména holštýnskou přehlídku se snažíme posouvat stále vpřed a odměnou nám je narůstající počet vystavovatelů a zájem publika. Letos jsme se zaměřili na zlepšení úrovně předvádění. Týden před výstavou jsme pro zájemce uspořádali praktické školení vodičů ve spolupráci se Svazem chovatelů holštýnského skotu. Na účastnících byl při výstavě vidět velký posun a celá přehlídka byla velice klidná a důstojná.

Dalším posunem bylo angažování zkušeného a světově uznávaného judge Massima Capry (ANAFIJ, Itálie), který svojí precizností a profesionalitou dokázal všechny přesvědčit a zaujmout.

Třetím posunem bylo rozšíření stále populárnější kategorie „děti a telátka“ o další věkovou skupinu „junioři a jalovičky“ pro dětské vodiče starší deseti let. K tomuto kroku jsme přistoupili proto, abychom udrželi zájem odrůstajících dětí a nedemotivovali je tím, že budou poměřováni s významně mladšími dětskými vodiči. Junioři by se tak měli postupně připravovat na předvádění dospělých zvířat v budoucnu.

Celkově se soutěže holštýnek zúčastnilo 54 krav ze šestnácti farem, což je číslo dosud rekordní.

Mezi dětmi a juniory vítězili ti, kteří se předvádění věnují více, a to nejen těsně před výstavou. Jejich nadšení je nakažlivé a těší nás, když se již pár dnů po výstavě ptají, kdy bude další, a rozesmutní je, že to nebude brzy. Ti neumístění byli výborní také a já doufám, že je akce motivuje k sebezdokonalování a příště budou bojovat o vavříny znovu!

 

Soutěž prvotelek

V soutěži prvotelek dominovala fantastická Mirin Koba 1 ET, kterou chovatelé přivezli až ze vzdáleného Lanškrouna. Tato kráva je dcerou světoznámé plemenice Bons-Holsteins Koba 191 EX94 z Bons Holsteins Farm, která je nominantkou „Global cow 2018“. Za dovoz embryí této úžasné krávy je třeba poděkovat Ingrid Štěpánové a Jaromíru Vlčkovi. Je to, dle mého názoru, nejvýraznější počin v introdukci výstavních genů do České republiky, který se díky všeobecnému přístupu šíří i po dalších farmách, které se výstavnictvím zaobírají. Vždyť například neteř této šampionky Chorusic Solomon Koba 1 ET je 2. nejlepší nagenomovanou plemenicí v Evropě pro typ s PTAT 4,18!

Druhé místo získala také úžasná dcera Doormana Dona z Farmy Karla Stříbrného z Radimi. Třetí místo poté opanovali dlouholetí a velmi úspěšní vystavovatelé z Alimexu Nezvěstice a.s. s krávou Oxana po býkovi Meridian.

 

Soutěž druhotelek a na závěr soutěž zasloužilých starších krav

Výborně zastoupenou soutěž krav na 2. laktaci ovládla Chorusic Goldsun Akashi 3 před ostřílenou Chorusic Dreams Lucille 7, která je úřadující česká vicešampionka a reprezentovala naši republiku i na Evropské výstavě v Libramontu.

Třetí místo obsadila Tracey z Farmy Hole, která se v posledních letech po odmlce vrací do výstavních kolbišť. Kvalitu svých krav předvedli i v kategorii starších krav, kde nejstarší účastnice Běla pocházející právě z této farmy zvítězila díky své ohromné kapacitě, kvalitě končetin a perfektnímu přednímu upnutí vemene. Za sebou pak nechala též krásné krávy Chorusic Batida de Coco z 1. zemědělské a.s. Chorušice a Meclov Olivie z Meclovské zemědělské a.s.

 

Finále ovládla 1. zemědělská a.s. Chorušice

V úplném finále už byly opravdu fantastické krávy a dle slov Massima Capry to byly všechno krávy jeho srdce, které miluje. Kompletní hlavní vavříny si však získali chovatelé z 1. zemědělské a.s. Chorušice: šampionkou a krávou s nejlepším vemenem se při fantastickém potlesku publika stala neteř loňské vítězky Chorusic Goldsun Akashi 3 před stájovou kolegyní vicešampionkou Chorusic Dreams Lucille 7. Nejlepším vodičem bych vyhlášen zootechnik z téže podniku Milan Mikšovský. Vítězům gratulujeme a příště věřím, že příště jim konkurence obhajobu titulu neusnadní.

IMG 5754

Šampionka Akashi 3 se (svým) nejlepším vodičem výstavy Milanem Mikšovským (oba z 1. ZAS Chorušice)

Pohled do rodokmenů vítězek

Za zajímavý považuji pohled do rodokmenů umístěných zvířat. Všechny to jsou dcery světově uznávaných výstavních plemeníků. Kromě jediné všechny mají v rodokmenu nejdále ve třetí generaci fantastického býka Goldwyn. U pěti z nich figuruje v pozici otce býk původem z Itálie.

 

Poděkování patří všem zúčastněným

Děkujeme všem zúčastněným chovatelům, fitérům, zaměstnancům, studentům i divákům a sponzorům za perfektní akci a těším se zase za rok Na Hadačce při dvacátém ročníku výstavy Kralovice 2020.

Ing. Petr Zajíček, Inplem s.r.o.

 

Fotogalerie z přehlídky holštýnksého skotu k nahlédnutí zde.

výsledková obr

VÝPIS ČLÁNKŮ

GALERIE

Obrázky z Farmy

NAŠE ROMANOVKY

Statistika

Počet zobrazených článků
4599026

Sídlo firmy & farmy

INPLEM s.r.o.

Dlouhá 311, 251 01 Tehov

Česká Republika

IČO 29128013

DIČ CZ29128013


Farma Tehov - Ing. Petr Zajíček

Dlouhá 311, 251 01 Tehov

Česká Republika

IČO 43754848

DIČ CZ6801171795