Switch to English

Posuny genetických bází v USA a Itálii

V letošním roce se v některých populacích (nejen holštýnského) skotu posunula genetická báze, což nám, plemenářům, nemohlo uniknout. Zvláště zajímavý je posun genetické báze americké, ke kterému nedochází tak často. Americká genetická báze se posouvá jednou za pět let, italská každoročně.

Genetická báze CDCB (USA)

Genetická báze nebo také „referenční populace“ je reálný průměr jednotlivých plemenných hodnot populace plemene, ke kterým šlechtitelské programy a firmy vztahují plemenné hodnoty později narozených zvířat. K jejímu posunu dochází již od roku 1980 každých pět let, a to z toho důvodu, aby byla zachována srovnatelná variabilita plemenných hodnot. Tato změna tak reflektuje dosažený genetický zisk za posledních 5 let a ovlivňuje všechna zvířata plemen holštýn, jersey, brown swiss a dalších, která podstupují genomické stanovení plemenných hodnot – jalovic i býků všech věkových kategorií.

Pro jednodušší představu si můžeme genetickou bázi představit jako plemenné hodnoty jakési průměrné krávy, která vyjadřuje aktuální průměr populace. Plemenné hodnoty jednotlivých zvířat pak vyjadřují odchylku od této „průměrné krávy“ (genetické báze) narozené v roce 2015 v konkrétních znacích. Do konce března 2020 byla genetickou bází populace narozená v roce 2010. Další posun genetické báze nás čeká tedy v roce 2025.

Je dobré si uvědomit, dvě věci: změna genetické báze neovlivňuje relativní plemenné hodnoty a žebříčky býků; a TPI (Total Performance Index) u plemene holštýn zůstává nezměněn, protože americká holštýnská asociace změnu genetické báze pravidelně promítá do výpočtu tohoto syntetického indexu jako konstantu, která se připočítává k výsledné hodnotě.

Ze změn genetické báze je vidět, že největší genetický zisk ve všech čtyřech nejdůležitějších synteticých indexech byl dosažen u plemene holštýn, na druhé místě pak je plemeno jersey.

Obr. 1: Změna syntetických indexů u jednotlivých plemen skotu

usa1

Kompletní soupis změn báze pro jednotlivé znaky plemene holštýn lze vidět níže (Obr. 2). Je z něj patrné, že se mezi lety 2010 a 2015 podařilo na úrovni celé populace zvýšit nádoj a produkci tuku a proteinu a zvýšila se dlouhověkost krav. Mírně se však zvýšil PSB, výskyt mléčné horečky a prodloužila se průměrná délka březosti. Podařilo se také celkově zlepšit znaky fitness i exteriéru s výjimkou zkrácení struků, což většina z nás v praxi dávno zaznamenala.

Obr. 2: Změna genetické báze pro jednotlivé znaky

usa2

Genetická báze italská

K posunu genetické báze došlo také v Itálii, což je další zdroj velice hodnotné genetiky, která přináší skvělé, a hlavně velmi funkční krávy. Z Itálie pochází také megastar posledních plemenných hodnot Sound System, který v sobě neskutečně kloubí výstavní exteriér s vysokou a kvalitní produkcí. Italská genetika si rozhodně zaslouží pozornost.

Současnou genetickou bází je průměr populace holštýnek narozených mezi lety 2012 a 2014. Italský syntetický index PFT jako takový se nezměnil (podobně jako TPI), ale jednotlivé znaky posun zaznamenaly. Obecně došlo meziročně ke zlepšení průměru populace (snížení báze) v produkci, dlouhověkosti, PSB i exteriéru, zejména utváření vemene. Došlo však ke zvýšení průměrné kondice krav. Ekonomický index IES se zvýšil o 46,66 EUR. Kompletní soupis znaků a změn v italské populaci naleznete zde.

 

Obr. 3: Korekce genetické báze italské populace
PFT

Obr. 4: Aktuální genetická báze italské populace holštýnských krav

IT

Magdalena Zajíčková

VÝPIS ČLÁNKŮ

GALERIE

Obrázky z Farmy

NAŠE ROMANOVKY

Statistika

Počet zobrazených článků
4992132

Sídlo firmy & farmy

INPLEM s.r.o.

Dlouhá 311, 251 01 Tehov

Česká Republika

IČO 29128013

DIČ CZ29128013


Farma Tehov - Ing. Petr Zajíček

Dlouhá 311, 251 01 Tehov

Česká Republika

IČO 43754848

DIČ CZ6801171795