POZOR, V AMERICKÉ POPULACI PROBĚHLA ZMĚNA PRO HODNOTY TELENÍ

Americký Council Of Dairy Cattle Breeding (CDCB), který sbírá data o zvířatech zapojených do "americké populace" nejen holštýnského plemene a a stanovuje metodiku výpočtu plemenných hodnot, při srpnové aktualizaci PH poměrně významně posouvá genetickou bázi pro ukazatele telení pro všechny býky porvěřené na dcerách.

Historicky byla stanovena průměrná hodnota snadnosti telení na základě fenotypového průměru plemen - 8 % u holštýnského skotu a 5 % u brown swiss. S posunem genetické báze v dubnu 2020 byly opraveny tak, aby reflektovaly genetický pokrok posledních pěti let. V srpnu 2020 byla dále posunuta fenotypová báze populace tak, aby byla v souladu s genetickou a nedocházelo k chybným chovatelským rozhodnutím.

Bez zabíhání do podrobností lze zkrátka říci, že změna proběhlá v srpnu je jakýmsi doplněním posunu genetické báze v dubnu letošního roku. Je však potřeba tuto informaci vstřebat, abychom se vyhnuli omylům při selekci býků.

 Plemeno   PH 

 Báze do 08/2020 

(%) 

 Báze nová 

(%) 

 Rozdíl   Rok nové báze 
 Holštýn   SCE  7,9  2,2  - 5,7  2015 
 DCE  8,5  2,7  - 5,8  2010 
 SSB  8,0  5,7  - 2,3  2015 
 DSB  8,0  6,6  - 1,4  2010 
 Brown Swiss   SCE  5,2  3,0  - 2,2  2015 
 DCE  5,2  2,0  - 2,4  2010 

CE (snadnost telení) je stále vyjádřená jako podíl obtížných porodů u prvního telení jalovic. SB (mrtvě narozená telata) je nyní, narozdíl od let předchozích, také vyjádřen jako podíl mrtvě narozených telat při prvním telení jalovic. Mrtvě narozená telata krav tedy nejsou do výpočtu zahrnována.

Výše uvedená změna se určitým způsobem promítla do výpočtu ekonomického indexu telení ($CA), který zase ovlivňuje $NM, do kterého budou není ukazatele průběhu telení započítávány s menší vahou. Naproti tomu bude úměrně větší důraz kladen na ranost a index zdraví krav. Neznamená to ani zdaleka, že problém s obtížností porodů nebo podílem mrtvě narozených telat je vyřešen, stále je třeba volit býky s vhodnými ukazateli průběhu telení a kravám poskytovat odpovídající péči jako prevenci problematických porodů. Proběhlý posun jen zajišťuje, že hodnoty pro telení budou správně interpretovány a započítávány do indexů a nebudou matoucí.

Magdalena Zajíčkovátele lezi 1

 

 

VÝPIS ČLÁNKŮ

GALERIE

Obrázky z Farmy

NAŠE ROMANOVKY

Statistika

Počet zobrazených článků
5446047

Sídlo firmy & farmy

INPLEM s.r.o.

Dlouhá 311, 251 01 Tehov

Česká Republika

IČO 29128013

DIČ CZ29128013


Farma Tehov - Ing. Petr Zajíček

Dlouhá 311, 251 01 Tehov

Česká Republika

IČO 43754848

DIČ CZ6801171795