ODBORNÝ ZÁJEZD NA OSTROV JERSEY

Český svaz chovatelů málopočetných dojených plemen skotu, z.s. uspořádal pro své členy tematický zájezd do kolébky chovu jerseyek na stejnojmenný ostrov.

Živá diskuse u nejvýznamnějších krav na farmě Hyes (FR)

Zvolili jsme společnou cestu mikrobusem, což bylo vzhledem ke vzdálenosti (asi 1 300 km) náročné, ale umožňovalo nám značnou časovou a prostorovou flexibilitu. Mohli jsme tedy po cestě nevštívit jednoho z nejlepších chovatelů jerseyek ve Francii, ale také fascinující opatství Mont-Saint-Michel na Normandském pobřeží. neméně zajímavá byla i prohlídka starobylého přístavního města Saint Malo, ze kterého jsme přejížděli trajektem na ostrov Jersey. Na cestu se nás společně vydalo 10 účastníků – mezi námi chovatelé, plemenáři a jeden veterinář.

Společné foto účastníků zájezdu

U Mont Saint Michel

Jersey je největší a nejjižnější ostrov Normandského souostroví a zaujímá plochu asi 116 km2 a žije zde přibližně 87 000 obyvatel. Jersey spolu s nedalekými neobývanými skupinami ostrůvů Minquiers a Écréhous tvoří závislé území britské koruny, oficiálně nesoucí jméno Bailiwick of Jersey (Rychtářštví Jersey). Zachovává si však značnou míru vlastní autonomie – má vlastní vlajku, měnu, nezávislou ekonomiku apod. Hlavní oporou hospodářství představují finanční služby a bankovní sektor, turistika a některá tradiční zemědělská odvětví – pěstování brambor, pěstování květin a chov Jerseyského skotu.

Thomas Perchard ví o každé ze svých krav všechno! Možná bude hodnotitelem na dalším NŠ Jerseyského skotu v Brně :-)

Nás odborný zájezd začal ve Francii návštěvou farmy Gaec Farme Jerseys, která je v majetku rodiny Hyson. Tato rodina farmu zakoupila v roce 1993 a chovateli původně holštýnky. Když se pak ale na výstavě v Paříži blíže seznámili s plemenem Jersey, rozhodli se pro změnu a tak si v roce 2001 dovezli své první dvě jalovice z Dánska. Obměna pokračovala a poslední holštýnka se ve stádě nacházela naposledy v roce 2010. V současné době chovají 100 jerseyek s průměrnou užitkovostí 6 292 kg mléka (T 5,36%, B 3,86%, PSB 183). Ve šlechtění se zaměřují především na exteriér, zdraví vemene a končetin a vyšší obsah mléčných složek. Rodina Hyson patří také mezi nadšené vystavovatele svých zvířat – naposledy se úžasně prezentovali na výstavě Swiss Expo Lausanne 2018, kde vyhráli vše, co se dalo.

Další den jsme pokračovali přesunem na vlastní ostrov Jersey, který byl hlavním cílem naší cesty. Na ostrově je chováno odhadem asi 5 000 krav tohoto plemene. Nejde vždy o malé farmičky, jak by se člověk mohl domnívat – je zde přinejmenším pět farem se stavem asi 250 kusů skotu. Farmáři obvykle hospodaří na asi 100 ha půdy a specializují se kromě chovu dobytka na pěstování brambor. Bohužel i zde je patrný trend klesajících stavů dojených krav.

Již 150 let je uzákoněn zákaz dovozu jakéhokoliv skotu na ostrov. Teprve od roku 2009 je možno importovat sperma čistokrevných jerseyských plemeníků z celého světa, především je využívána dánská a americká genetika, u jalovic se využívá především přirozené plemenitby. Dále je nyní již povolen import masných býků pro užitkové křížení.

Na Jersey v současné době působí mlékárny koncernu Jersey Dairy, které zpracovávají většinu z 5 milionů tun místního mléka – na cheddar, jogurty a především prémiovou zmrzlinu z jerseyské smetany.

Naše skupina měla možnost navštívit na Jersey celkem 4 farmy s průměrným stavem 200 ks krav. Farmy se lišily především v používané genetice, ale z hlediska technologie a managementu stáda jsou si podobné. Krávy jsou ustájeny ve světlých a vzdušných stájích. Důležitou součástí krmné dávky a welfare zvířat kvalitní a dobře udržované pastviny. Naši hostitelé z místní jerseyské asociace nám perfektně připravili podrobné údaje o každé krávě chované na všech farmách a tak jsme při zhlédnutí jakéhokoliv zvířete měli ihned k dispozici údaje o jeho původu, užitkovosti a hodnocení exteriéru. Byla to opravdu živá učebnice pro každého příznivce tohoto krásného plemene.

Nejvíce nás zaujala rodinná farma Perchardů. Farma se specializuje na produkci mléka a jeho zpracování a produkci uzenářských specialit. V rostlinné výrobě se zaměřují na krmné plodiny (kukuřice a jílek), květiny a všudypřítomné brambory, které jsou na většině farem také součástí krmné dávky. Perchardovi zde chovají 290 krav s průměrnou užitkovostí 6 500 kg mléka (T 5,9 %, B 3,9 %).

Na všech chovech byla vynikající kvalita mléka a PSB nepřesahoval 110. Realzační cena mléka se v červnu 2018 pohybovala okolo 14 Kč.

Předvádění za deště...

... a nyní již za slunečného počasí.

Na pozvání místního jerseyského svazu se naše česká výprava zúčastnila také tradiční chovatelské výstavy, která se zde koná vždy na jaře a na podzim a pořádá ji již tradičně Royal Jersey Agricultural and Herticultural Society. Probíhala na louce v areálu mlékárny a WJCB. Celé dopoledne silně pršelo, ale chovatelům ani organizátorům to příliš nevadilo. Prostě jen předváděli v předem připravených pláštěnkách a holinkách. Po poledni se rozjasnilo, všichni odložili pršipláště a předváděli pěkně v bílých košilích a kravatách. Úžasné bylo sledovat, jak si to všichni užívali s vědomím, že jde opravdu o slavnostní společenskou událost. Nad celou výstavou má záštitu sama britská královna Alžběta II., která ji osobně několikrát navštívila. Celkem zde bylo předvedeno 65 krav a 50 jalovic. Hodnotitel James Evans z Walesu pak určil vítězku – Trinity Perfekt Skipy z Trinity Manor Farm. V doprovodném programu jsme dále mohli vidět soutěž o nejlepší bramboru, salát a dort ostrova.

Kráva s nejlepším vemenem a šampionka s judgem výstavy

Celý ostrov Jersey a jeho atmosféra na nás nesmírně zapůsobily. Je zde celoročně příjemné klima, spousta zeleně a květů. Hlavně jsou tu ale neuvěřitelně milí, vstřícní, ohleduplní a přátelští lidé a nádherné a ušlechtilé krávy.

KOMPLETNÍ FOTOGALERII NALEZNETE ZDE

Ing. David Richter, člen výboru ČSCHMDPS

 

VÝPIS ČLÁNKŮ

GALERIE

Obrázky z Farmy

NAŠE ROMANOVKY

INPLEM s.r.o.

Dlouhá 311, 251 01 Tehov

Česká Republika

IČO 29128013

DIČ CZ29128013

Farma Tehov

Ing. Petr Zajíček

Dlouhá 311, 251 01 Tehov

Česká Republika

IČO 43754848

DIČ CZ6801171795

EQUITEAM FARMA TEHOV z.s.

Jezdecký klub a spolek přátel Farmy Tehov.

Dlouhá 311, 251 01 Tehov

Česká Republika

IČO 9327886

Není plátce DPH

Rostlinná výroba

Josef Zajíček

Dlouhá 311, 251 01 Tehov

Česká Republika

IČO 9984551