Switch to English

Seminář SexedULTRA 4M a genomika – vize pro budoucnost a výsledky z praxe

IMG 7730

Reportáž z odborného semináře


Seminář v Mělnickém Vtelně představil chovatelům nové možnosti zvýšení genetického zisku a zvýšení efektivity chovu dojných krav.

V sychravém listopadovém dni se v útulném rodinném minipivovaře Neuman sešla početná skupin zootechniků z celé ČR. První část semináře patřila hostům z USA, kterou přeložila Magdalena Zajíčková.

IMG 7733Výživa dojnic v tranzitním období – klíčové momenty

Paul Sundberg je externím spolupracovníkem STGenetics, který se zaměřuje na výživu a ustájení ve vztahu k reprodukci vysokoprodukčních dojnic. Paul má bohaté zkušenosti s vedením velkých mléčných farem v USA, ale také v Saudské Arabii (10 tis. krav) a v Rusku kde v současnosti působí na farmě Niva Dairy (3 tis. krav) ve Smolenské oblasti. Po celou dobu se podílí na výzkumu a vývoji nových produktů, který STGenetics provádí. Na své přednášce se zaměřil na tranzitní období dojnic, které považuje za nejdůležitější pro rychlý a bezproblémový návrat do reprodukce a vysokou užitkovost v následné laktaci. Z jeho obsáhlé přednášky bych vyzdvihl tři základní body, které z jeho prezentace vyplynuly:

 • Vysoký význam odpovídající kvality ustájení s dostatkem prostoru a přístupem k vodě a krmení
 • Zachování kondice 2,75 (maximálně však 3)
 • Zachování a rozvoj žravosti

Produkty STGenetics jako komplexní služba

IMG 7743Druhý prezentující, Louis Prange, pro naše chovatele není neznámý, protože na své přednášce před dvěma lety řadu z nich nadchl a přivedl na cestu intenzivního využívání kvalitních sexovaných dávek. Pracuje pro firmu Sexing Technologies, v jejichž 32 sexačních center na celém světě je sexováno drtivé množství spermatu. V roce 2010 však STGen vstoupilo nejen do proudu dojné i masné genetiky, ale též do genetiky prasat, genomického testování a nově vyvíjí technologii pro precizní detekci zdravotního stavu a říjí, která bude umístěna v bachoru plemenice.

Louis vysvětlil principy sexace v kvalitě SexedULTRA 4M, která je ke spermiím šetrná a dokáže také separovat spermie abnormální z hlediska morfologie a motility. Díky tomu, že jsou v inseminační dávce 4 miliony kvalitních spermií, které byly zpracováním minimálně poškozeny, je dnes fertilita těchto dávek téměř na úrovni spermatu konvenčního. V příštím roce přislíbil inovaci sexačních linek, která zvýší pravděpodobnost narození telete žádoucího pohlaví ze současných 90 % na 95 % a zvýší Conception Rate o další 3 %. Uvedl však, že pro dosažení vysoké úrovně zabřezávání je nutné pečlivě dodržet náležitosti správného rozmražení, metodiku inseminace a vhodně načasovat inseminaci (16 – 24 h od prvních příznaků říje).

Genetický motor pokroku

Sílu šlechtitelského programu STGen u holštýnů ukazuje například to, že v TOP25 (08/2019) je 5 býků má STGen 5 býků ze své produkce a v TOP 20 genomických (08/2019) je také 5 plemeníků z dílny STGen.

Precizní připařovací plán

STGenetics vyvinulo vlastní program pro tvorbu připařovacích plánů, který v sobě spojuje informace o exteriéru i genomu plemenic a býků. V čem je to tolik přínosné? Výhoda matingu na základě znalosti genomu, a ne na základě rodokmenu, umožňuje přesnější výběr plemeníků při zvolené maximální míře inbreedingu. Někdy tak umožní připustit plemenici zdánlivě relativně příbuzným býkem, protože jejich genom v takové shodě reálně není, a jindy upozorní na riziko nežádoucího zvýšení míry inbreedingu potomstva tam, kde by ho chovatel nečekal.

Cesta k vysokému genetickému zisku

V další části přednášky se zaměřil na zvýšení genetického zisku a cestu, kterou ho dosáhnout, a která by kdysi pro generaci našich rodičů a prarodičů zněla jako sci-fi.

 1. Genomické testování stáda a vyčíslení maximálně spolehlivých genomických PH (CDCB)
 2. Provést selekci a stanovit precizní a přesný připařovací plán (Chromosomal mating)
 3. Na základě výše uvedeného: např. 60 % TOP jalovic a 40 % TOP krav inseminovat sexovanými inseminačními dávkami
 4. Zbytek krav a jalovic využít pro inseminaci inseminačními dávkami býků masných plemen

EcoFeed

V poslední části se zaměřil na představení vlastního výzkumu a nového indexu EcoFeed, který v sobě reflektuje konverzi živin plemenice, tedy spotřebu krmiva na jednotku produkce. Do budoucna STGen předpokládá enormní nárůst významu tohoto indexu v souvislosti s tlakem na vstupní náklady chovů. Tento index je stanoven na základě rozsáhlého výzkumu, který probíhá v plně robotizované stáji pro 2 500 krav. U každé jednotlivé je sledovaný denní příjem krmiva ve vztahu k užitkovosti a tělesnému růstu. Překvapivě jsou poměrně velké rozdíly mezi dcerami jednotlivých býků. Heritabilita indexu EcoFeed je 0,21.

Genomika v praxi

Po dobrém obědě se již dostalo na výsledky z praxe. Jana Brodská vysvětlila, jak prakticky probíhá testování zvířat ve vašich chovech a jak přesně mohou být takové informace užitečné v selekci i sestavování připařovacího plánu.

Testování provádíme v laboratoři CDCB. Toto  konsorcium má natestováno nejvíce zvířat na světě (4 mil.) a současně je nejrychleji se rozšiřující databází genomických PH na světě – v roce 2019 očekává nárůst o další 1 mil. zvířat. Díky tomu jsou tyto plemenné hodnoty objektivně nejspolehlivější.  Testování se provádí především u plemen holštýn, jersey a brownswiss a od dubna 2019 je zpracována metodika pro spolehlivé testování kříženců těchto plemen.

Vzorkování probíhá velice jednoduše náběrem tkáně z ucha za pomoci speciálních kleští a není o nic obtížnější než aplikace ušní známky. Následně jsou vzorky připraveny k odeslání a v pravidelných termínech putují do laboratoře v USA. Aktuálně je v tomto systému účastno několik chovů a každý měsíc nějaký další přibude. Plemenné hodnoty jsou pak k dispozici do šesti týdnů od odeslání ve webové aplikaci. Následně jsou pravidelně každý měsíc aktualizovány. Součástí vyšetření je také stanovení haplotypů, beta kaseinu, kappa kasinu, betalaktoglobulinu, red carrier. V praxi výsledky poslouží ke stanovení šlechtitelských priorit, Chromozomálnímu matingu a samozřejmě k vlastní selekci a roztřídění stáda.

SexedULTRA 4M v reálných podmínkách českých farem

IMG 7724Ve sledovaném období (17 měsíců) byly vyhodnoceny úrovně zabřezávání v šestnácti podnicích, kde se výrazně používalo sexované sperma a kde zároveň byly k dispozici spolehlivá data. Vyhodnocena byla odděleně u jalovic a krav úspěšnost využívání klasických sexovaných inseminačních dávek (2M), SexedULTRA 4M a konvenčních dávek, okrajově se objevil ve vyhodnocení i Sexcel.

Z prezentovaného vyhodnocení vyplynulo:

 • U 9 ze 16 podniků bylo zabřezávání po SexedULTRA 4M srovnatelné nebo vyšší než po konvenčních inseminačních dávkách;
 • Největší propad SexedULTRA 4M (více než 15 %) je u dvou podniků, kde se inseminační dávky půlí;
 • Průměrný rozdíl mezi inseminačními dávkami SexedULTRA 4M a sexed 2M byl vždy v rozmezí 5-7 % ve prospěch SexedULTRA 4M;
 • U býků sexovaných metodou SexedULTRA 4M jsou minimální rozdíly v úrovnizabřezávání;
 • U býků sexovaných metodou sexed 2M jsou velké rozdíly v úrovni zabřezávání;
 • Dobré výsledky jsou tam, kde se obecně lépe dodržuje metodika inseminace a připouští se až po odeznění vnějších příznaků říje;
 • SexedULTRA 4M lze bez problémů využít pro připouštění jalovic i krav;
 • Zcela bez problémů lze využívat SexedULTRA 4M pro výplachy pro ET;
 • SexedULTRA 4M lze s úspěchem využívat pro přirozené říje i synchronizační protokoly.

Při dodržování všech zásad uvědomělého a správného používání lze při využívání SexedULTRA 4M dosahovat velmi dobrých výsledků.

V budoucnu se jistě objeví podniky, které budou využívat pouze sexované dávky – na lepší plemenice budou používat sexované sperma špičkových býků dojných plemen, na horší plemenice pak inseminační dávky býků masných plemen sexované na býčky pro produkci hodnotných kříženců.

Závěrečná odborná exkurze

Po skončení semináře a následné diskuzi se účastníci odebrali do nedaleké 1. zemědělské a.s. Chorušice, kde návštěvníky provedl ředitel MVDr. Miroslav Hrdlička. Na tomto podniku se v současné době rodí 60 % telat po sexovaných inseminačních dávkách, všechny jalovice jsou genomicky testované v CDCB a připařovací plán je realizován dle zásad Chromozomálního matingu. Budoucnost podniku vidí prakticky ve výhradním využívání sexovaných inseminačních dávek. Do pěti let se zde budou využívat konvenční inseminační dávky pouze na produkci plemenných býků.  

 

Radek Hlavnička

                                                                                                              

VÝPIS ČLÁNKŮ

GALERIE

Obrázky z Farmy

NAŠE ROMANOVKY

Statistika

Počet zobrazených článků
4065854

Sídlo firmy & farmy

INPLEM s.r.o.

Dlouhá 311, 251 01 Tehov

Česká Republika

IČO 29128013

DIČ CZ29128013


Farma Tehov - Ing. Petr Zajíček

Dlouhá 311, 251 01 Tehov

Česká Republika

IČO 43754848

DIČ CZ6801171795