Switch to English

Haplotypy ovlivňující plodnost skotu

 Haplotypy ovlivňující plodnost skotu.

V současné době vědci znají 10 haplotypů, které negativně ovlivňují plodnost skotu. Haplotyp je úsek chromozomu nebo DNA, který je přenášen jako celek z jedné generace na druhou a při homozygotním spojení těchto letálních genů od rodičů dochází k embryonální mortalitě.

 

Pro jednotlivá plemena skotu jsou dané haplotypy specifické:

HOLŠTÝN: HH1, HH2, HH3, HH4, HH5

JERSEY: JH1 a JH2

BROWN SWISS: BH1 a BH2

AYSHIRE: AH1

Ke ztrátě embrya dochází v jeho různé vývojové fázi dle konkrétního haplotypu. K embryonální odúmrti dochází pouze při homozygotním setkání stejného haplotypu. Pokud embryo od rodičů převezme různé typy (např HH1 a HH2) jeho vývoj to neovlivní, ale narozený potomek se tak stává přenašečem těchto letálních faktorů.

(Mimo tyto haplotypy ovlivňující plodnost existuje haplotyp pro nedostatek cholesterolu HCD, který v homozygotní formě způsobuje uhynutí mladých telat)

haplotype

Zdroj tabulky: Select Sires

V populaci skotu jsou tyto haplotypy zastoupeny s různou frekvencí viz. tabulka. I když je pravděpodobnost spojení homozygotních párů poměrně malé, i tak Vám může ovlivnit březost plemenic v řádech jednotek procent. Jako prevence těchto mortalit se doposud používala v připařovacích plánech možnost volby min 2 býků. I tak však mohlo docházet ke zbytečným ztrátám březosti při použití jednoho, nebo dokonce obou nevhodných býků.

V současné době GENOMIKY se těmto ztrátám můžeme vyhnout úplně. Zásadou je genotypování všech jalovic zařazených do reprodukce, při němž se negativní haplotypy zjistí.

Chovatelé by se však neměli vyhýbat použití býků nositelů těchto haplotypů a ani své jalovice, které jsou nositelky nevyřazovat z chovu, protože by to vedlo k významným ekonomickým ztrátám v dalších důležitých znacích.

Jednoduchým a levným řešením, jak se vyhnout postiženým párům je zpracování připařovacího plánu v moderním programu CHROMOSOMAL MATING, který mimo preferencí chovatele a šlechtitele dosáhnout největšího genetického zisku zároveň koriguje tyto letální faktory. Je však velice důležité, aby chovatel a inseminační technik dodržovali toto doporučené páření.

I v České republice již chovatelům dorůstají první námi genotypované jalovičky do reprodukčního věku, kterým začneme vytvářet MATING dle skutečného genomu.

Radek Hlavnička

VÝPIS ČLÁNKŮ

GALERIE

Obrázky z Farmy

NAŠE ROMANOVKY

Nejnovější články

Statistika

Počet zobrazených článků
3891856

Sídlo firmy & farmy

INPLEM s.r.o.

Dlouhá 311, 251 01 Tehov

Česká Republika

IČO 29128013

DIČ CZ29128013


Farma Tehov - Ing. Petr Zajíček

Dlouhá 311, 251 01 Tehov

Česká Republika

IČO 43754848

DIČ CZ6801171795