EcoFeed – index efektivity využití krmiva s rostoucím významem

ecofeedNěkteří z vás, kteří se zajímáte o plemenné hodnoty více a pracujete s americkou genetikou z ST Genetics, jste možná zaznamenali hodnotu EcoFeed. Touto plemennou hodnotu se ST Genetics zabývá ve svém vlastním výzkumu v pokusné stáji v Ohiu, USA. V tomto centru dochází v posledních letech k objektivnímu hodnocení růstové schopnosti holštýnských jalovic (zatím ne krav) v závislosti na množství přijatého krmiva do prvního otelení.

animal abV minulosti totiž bylo zjištěno, že krávy dojných plemen dosahují poměrně značných individuálních rozdílů v konverzi krmiva. Jinými slovy, v rámci jednoho plemene a stáda existují jalovice, které rostou stejnou intenzitou do totožné finální hmotnosti a tělesného rámce, poprvé se otelí ve stejném věku, ale každá za dobu svého odchovu spotřebuje jiné množství krmiva. Tento rozdíl ve spotřebě krmiva reálně může být až několik kg denně. Vzhledem k tomu, že průměrné náklady chovu dojného skotu jsou z 51 % tvořeny náklady na krmení, může jít v měřítku stád o stovkách krav o nemalé částky. Co více, dnes již víme, že efektivita využití krmiva nijak nekoreluje s běžnými syntetickými indexy jako jsou NM$ ani TPI. Naopak TPI a NM$ spolu pozitivně korelují.

heriditabilitaDalšími aspekty jsou globální populační růst, ekologie a efektivita. Lze očekávat, že v budoucnu bude na chovatele skotu vyvíjen stále větší nátlak, aby své produkty vyráběli s menší uhlíkovou stopou, levněji, a hlavně stále více efektivně. EcoFeed je tedy přesně tím ukazatelem, který v tomto ohledu má velký potenciál uplatnění. Umožní šlechtit skot nejen skvělý exteriérově a užitkově, ale také s ještě lepší konverzí krmiva.

V plemenných hodnotách vydaných CDCB, nejspíše od prosince 2020, se dále budeme moci seznámit s RFI (residual feed intake) jednotlivých zvířat. RFI vyjadřuje středně dědivý rozdíl hmotnosti reálně přijatého krmiva oproti očekávané hmotnosti přijatého krmiva dle živé hmotnosti, tělesného rámce a užitkovosti.

Pravděpodobně již od prosince 2020 bude CDCB započítávat také RFI nově také do indexu NM$. V plemenných hodnotách se tento nově vyjádřený ukazatel objeví jako NM$_RFI. U býků je EcoFeed vypočítáván na základě RFI jejich dcer.ab animal

Stupnice EcoFeed je relativně vyjádřená, s průměrem 100. Každých pět bodů je ekvivalentních k rozdílu jedné libry přijatého krmiva. Z výzkumu ST Genetics nyní vyplývá, že jalovice s vysokou hodnotou EcoFeed (110 a více) denně konzumují o 10,4 lb krmiva méně, než je průměr kohorty. Heritabilita EcoFeed je 0,21, je tedy mírou dědivosti zcela srovnatelná s produkčními znaky. Ačkoliv se ve světě lze setkat také s dalšími hodnotami efektivity využití krmiva, zdá se, že EcoFeed je a bude zajímavý jednak způsobem svého výpočtu (je stanoven mj. na základě RFI), a také tím, že bude v blízké době stanoven jak pro jalovice, tak pro laktující krávy.average

Vize společnosti ST Genetics je taková, že v zájmu udržitelnosti živočišné výroby je potřeba co nejdříve přestat selektovat krávy na velký tělesný rámec a namísto toho provádět simultánní selekci na mléčnou užitkovost, střední nebo malý tělesný rámec a negativní RFI.

Spolehlivost RFI a EcoFeed u genotypovaných holštýnských jaloviček je zatím poměrně nízká, což souvisí s hlavní nevýhodou těchto ukazatelů, a to je velice nákladný a časově náročný způsob jejich měření a vyhodnocování. Průměrná spolehlivost EcoFeed je nyní 55 %, existují ale i býci se spolehlivostí 70 %. Obecně míra spolehlivosti EcoFeed u konkrétního zvířete závisí na stupni jeho příbuznosti s populací testovaných zvířat. V blízkých letech však spolehlivost těchto znaků bezesporu strmě poroste, stejně jako jejich význam. Během roku 2021 navíc budou k dispozici již první čísla EcoFeed u dojících krav, která mohou být velice zajímavá.

Magdalena Zajíčková

Inplem, s.r.o.genomikaIndex EcoFeed je součástí plemenných hodnot, které chovatelé obdrží v rámci výsledků genomického testování na bázi CDCB. Toto testování Inplem svým klientům zajišťuje.b

 

VÝPIS ČLÁNKŮ

GALERIE

Obrázky z Farmy

NAŠE ROMANOVKY

Statistika

Počet zobrazených článků
5446549

Sídlo firmy & farmy

INPLEM s.r.o.

Dlouhá 311, 251 01 Tehov

Česká Republika

IČO 29128013

DIČ CZ29128013


Farma Tehov - Ing. Petr Zajíček

Dlouhá 311, 251 01 Tehov

Česká Republika

IČO 43754848

DIČ CZ6801171795